‘Schoolleiders superbelangrijk voor onderwijskwaliteit’

Minister Paul op TRENDScongres

Donderdag 28 september kwamen 150 schoolleiders naar het TRENDScongres in Madurodam om daar het 10-jarige jubileum van het Schoolleidersregister PO te vieren. Thema van de dag was: ‘Maak de schoolleider groot’. AVS was met bestuurder Karin Straus, enkele beleidsadviseurs en verschillende medewerkers van de Academie aanwezig om met schoolleiders in gesprek te gaan over welke ondersteuning zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Aan het begin van de dag was minister Paul aanwezig om met een aantal schoolleiders in een panel in gesprek te gaan over de uitdagingen die schoolleiders op hun bordje hebben om de onderwijskwaliteit vast te houden in een arbeidsmarkt met veel lerarentekorten. In het debat kwam het belang van goed leiderschap naar voren om nieuw personeel te binden, zittend personeel te behouden en het onderwijs zo te organiseren dat kinderen worden begeleid door bevoegde professionals. Bij het begin van het debat maakte de minister onmiskenbaar haar positie in deze discussie helder. “Ik ben hier, omdat het werk van de schoolleider cruciaal is voor de ontwikkeling van onze kinderen. De schoolleider is superbelangrijk voor de onderwijskwaliteit en de motivatie van het team dat op school werkt.”

In de ochtend was er een inleiding van Hans Schnitzler over de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Het stelde de vraag centraal hoe schermifisering invloed heeft op het onderwijs en onderstreepte met de term aandachtsmanagement het belang van zelfzorg. In de kern pleitte hij voor herwaardering van kernwaarden in de scholen.

In de middag nam Ben Kuiken ons mee in een sprookje over het spook van de terminale serieusheid. In vijf stappen doorliep hij het natuurlijke proces van het reageren op een waarneming en hoe we als leiders door anders naar een context te kijken een zorg waar we mee rondlopen kunnen verlichten.

In tafelgesprekken gingen schoolleiders in de ochtend met elkaar in gesprek over welke uitdagingen zij hebben om hun visie uit te dragen en welke condities daarin randvoorwaardelijk zijn. In de middagsessie spraken ze verder over hoe ze dit zelf kunnen beïnvloeden, welke doelen ze daarbij willen stellen en ging elke schoolleider met een of meerdere concrete afspraken de deur uit.
Bestuurder Boris van der Ham, die als dagvoorzitter ons door de feestelijke dag loodste, vatte op het eind de opbrengsten van alle tafelgesprekken samen. Helder kwam naar voren dat de schoolleider ertoe doet. Ieder wil nog meer zijn rol nemen door met collega’s het gesprek aan te gaan met de bestuurder en de omgeving van de school om meer kracht te kunnen tonen in het belangrijke dagelijkse werk. In die rol kan de schoolleider zich met recht GROOT maken om voor veel kinderen, en professionals die met kinderen werken, het verschil te kunnen maken!