Schoolleiders spreken zich uit over schoolsluiting in strijd tegen coronavirus

Het kabinet heeft – in de serie maatregelen om het coronavirus in te dammen – besloten om scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs vooralsnog open te houden. De Tweede Kamer, schoolleiders en de AVS volgen dit besluit kritisch. Schoolleiders laten hun geluid volop horen in de media.
 
De AVS heeft gepeild onder haar leden de gevolgen van deze nieuwe maatregelen, meer berichtgeving hierover volgt in latere nieuwsberichten.

AVS-leden waren op 12 maart onder meer te gast bij De Wereld Draait Door en Op1. AVS-voorzitter Petra van Haren liet onder andere van zich horen bij Jinek, op Radio 1 en in Trouw.
Zij hebben een toelichting gegeven op het open blijven van de scholen in Nederland in de huidige tijd waarin maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden.

Het is fijn dat er nu meer duidelijkheid is en de AVS neemt de adviezen van de overheid en het RIVM serieus. Voorzitter Petra van Haren in Trouw: “We wilden vooral een heldere uitspraak van het ministerie, want iedereen liep rond met vragen door de enorme tegenstrijdigheid die er was.” Ze is blij dat de politiek nu wél een heldere boodschap afgeeft: waar het kan moeten de scholen openblijven. Maar daarnaast leven er nog veel vragen op scholen en blijft het belangrijk dat schoolleiders hun verantwoordelijk ook met gezond verstand blijven invullen. Dit kan betekenen lokaal een school moet sluiten, als daar aanleiding toe is en in overleg met de GGD. Van Haren: “De eerste verantwoordelijkheid blijft dat je personeel en de leerlingen veilig moeten zijn in de school.”
 
Minister Slob benadrukt op Nos.nl dat leerlingen en leraren met gezondheidsklachten thuis moeten blijven. Als daardoor te weinig mensen overblijven op een school, zal Slob niet het ‘onmogelijke vragen’, zei hij. “Ik snap heel erg goed dat daar grenzen aan kunnen zitten. Het kan ook betekenen dat er misschien klassen naar huis moeten of dat een school zelf de conclusie trekt dat die niet open kan blijven.” Het ministerie ondersteunt scholen bij allerlei afwegingen.

Ouders die ook hun gezonde kinderen thuis willen houden, krijgen daarvoor geen boete van de leerplicht. Daarover nam de Tweede Kamer een motie aan tijdens het crisisberaad.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Schoolleiders in de media, een greep
Schoolleider Boudewijn van Stuijvenberg in DWDD
Schoolleider en voorzitter AVS-ledenraad Judith Sliedregt in Op1
AVS-voorzitter Petra van Haren bij Jinek
AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw
 
 

Links