Werknemers in het primair onderwijs zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun baan, maar de hoge ervaren werkdruk blijft een flink probleem. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij de aanpak van ervaren werkdruk en het tevreden houden en daardoor behouden van werknemers. Zo blijkt uit het recent verschenen rapport Tevreden werken in het primair onderwijs? van Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

De tevredenheid van medewerkers in het primair onderwijs is hoog: 82,1 procent van de medewerkers is (zeer) tevreden met zijn of haar baan. Wel blijft de tevredenheid van leerkrachten iets achter bij die van onderwijsondersteunend personeel en directieleden. De tevredenheid met de organisatie is duidelijk lager dan de tevredenheid met de baan.

Ervaren werkdruk

Ondanks de hoge mate van tevredenheid ervaart een groot deel van de medewerkers, ruim 72 procent, veel of zelfs zeer veel werkdruk, vooral door een hoge regeldruk. Onder leraren ligt dit percentage het hoogst, namelijk 75,5 procent. Deze hoge werkdruk leidt onder andere tot een grotere herstelbehoefte. Werknemers die veel werkdruk ervaren, geven vaker aan dat ze na een dag werken volledig zijn uitgeput. Directiepersoneel ervaart in mindere mate werkdruk. Door de regeldruk aan te pakken, heeft een schoolleider invloed op de ervaren werkdruk.

Bevlogenheid

Dat de tevredenheid ondanks de ervaren werkdruk hoog blijft, lijkt vooral te maken te hebben met de hoge mate van bevlogenheid in het primair onderwijs. De leidinggevende heeft hier een belangrijke rol in: de bevlogenheid van werknemers is hoger naarmate zij zich meer gesteund voelen door hun leidinggevende.

Verandering van baan

Zo’n vijftien procent van de medewerkers in de sector is van plan om van functie te veranderen. Het grootste deel van hen is op zoek naar werk bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever binnen het primair onderwijs. Slechts een klein deel kijkt ook naar functies buiten de sector. Baantevredenheid is een belangrijke factor bij behoud: tevreden medewerkers zijn minder geneigd om te vertrekken naar een andere functie.

Door in te zetten op de bevlogenheid van medewerkers, heeft een schoolleider invloed op de tevredenheid van medewerkers en hun intentie om van baan te veranderen.

Adviezen voor schoolleiders

De schoolleider kan er, met de juiste mate van ondersteunend leiderschap, voor zorgen dat medewerkers bevlogen blijven en dat zij niet op zoek gaan naar een andere baan.

De aanbevelingen van de onderzoekers zijn:

  • Pak de regeldruk op school aan
  • Bevorder de samenwerking tussen collega’s
  • Houd rekening met de persoonlijke wensen van medewerkers
  • Moedig medewerkers aan om hun talenten te benutten en bied hen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren.

Zo zorg je voor (nog) meer bevlogenheid bij je medewerkers, demp je de ervaren werkdruk, en bevorder je de baantevredenheid.

De onderzoekers geven aan dat het aan te bevelen is om te blijven investeren in de professionalisering van schoolleiders, zodat zij de kennis en kunde hebben om deze rol te vervullen.

Werkdruk verlagen

Hoewel er ondanks hoge werkdruk sprake is van tevreden medewerkers, is het belangrijk om te blijven inzetten op het verlagen van werkdruk. Daarmee kunnen burn-outklachten en verzuim worden voorkomen (Hummel, Hooftman, & Schelvis, 2019). Ook is een te hoge werkdruk de op een na meest genoemde reden om op zoek te gaan naar een andere functie. Het Platform Werkdruk (www.platformwerkdrukpo.nl) biedt informatie en voorbeelden voor de aanpak van werkdruk.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit het WERKonderzoek 2019; een groot, driejaarlijks enquêteonderzoek naar werk in de publieke sector. Binnen het primair onderwijs namen ruim 2.500 medewerkers deel aan het onderzoek.

Links

Gerelateerd nieuws