Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

De AVS heeft op 14 maart een aanvullende claim naar minister Slob en de Tweede Kamer gestuurd, waarin expliciet voor schoolleiders om salarisverbetering wordt gevraagd. Meer dan 80 procent geeft aan dat salarisverbetering voor leerkrachten, schoolleiders en overig personeel moet gelden. Dit vraagt om een evenwichtig salarisbouwwerk in de PO-sector, vindt de AVS. Daarnaast is in de claim tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie gevraagd.

Driekwart zegt dat verder actievoeren noodzakelijk blijft voor verdere salarisverbetering naast de reeds geïnvesteerde werkdrukmiddelen en de 270 miljoen voor salarisverhoging. De meerderheid is tevreden over de afgesproken rol van schoolleiders in het werkdrukakkoord.

De AVS steunt als partner in het PO- front de claim zoals deze bij de politiek is neergelegd, maar heeft vanaf het begin ook aangegeven dat zij een bredere agenda heeft. Dit is nu vertaald in een aanvullende claim van de AVS.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij

  • ‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar