Schoolleiders positief over Wet Invoering Vraagfinanciering

Uit een onderzoek van Duo Market Research blijkt dat directeuren van basisscholen in grote meerderheid (93 procent) blij zijn met de Wet Invoering Vraagfinanciering.Het feit dat zij hiermee een grotere keuzevrijheid krijgen, wordt hiervoor als belangrijkste reden opgegeven. Slechts n procent is tegen de wetswijziging. Op de vraag of zij ook daadwerkelijk afscheid zullen nemen van hun onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) geeft 25 procent te kennen dit waarschijnlijk te zullen doen. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, krijgen scholen vanaf volgend schooljaar de helft van het bedrag dat nu nog rechtstreeks naar de OBDs gaat, zelf te besteden. Het is de bedoeling dat vanaf 2008 het hele bedrag naar de scholen gaat. De AVS is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek: De manager in het primair onderwijs professionaliseert in rap tempo en dus zal er steeds kritischer worden gekeken naar de kwaliteit van geleverde dienstverlening door derden. Verplichte inkoop vanuit historisch perspectief zal zeldzamer worden; value for money wordt een steeds belangrijker criterium. De wetswijziging betekent dat OBDs veel meer hun best zullen moeten gaan doen om klanten te werven. Uit het onderzoek van Duo Market Research (waaraan 304 schoolleiders meededen) blijkt dat de meerderheid van hen niet helemaal weg zal gaan bij de huidige begeleidingsdienst. Maar men zal niet meer alle producten en diensten afnemen. Zoals n van de respondenten schreef: Een school dient zelf te kunnen bepalen bij welke instantie of organisatie ondersteuning, nascholing, etcetera ingekocht wordt. Het past prima in de lumpsumsystematiek: vraaggericht en concurrerend. Prima toch? Het volledige onderzoek kunt u hier downloaden:Rapportage Onderzoek Switchgedrag Basisscholen nav de Wet Invoering Vraagfinanciering

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.