Op 15 april tussen 10.00 en 14.00 uur is de AVS met schoolleiders in Den Haag om aandacht te vragen voor de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders richting het nieuwe regeerakkoord. Juist in deze tijd van formatie lopen we rond het Binnenhof om symbolisch de oproep te doen de achterstanden in te lopen. Vanwege corona houden we het bescheiden, maar wil je graag meelopen laat dat dan weten. Ook overhandigen we Kamerleden vouchers om een dagje mee te komen lopen met een schoolleider en te zien wat deze cruciale functie betekent.

De werkdruk op schoolleiders is enorm, zeker in tijden van corona waar we ook nog eens crisismanager zijn geworden en op zoek moeten naar vervanging, veelvuldig contact hebben met de GGD en bezorgde ouders en leraren. Daarmee blijft er weinig tijd over voor onze hoofdtaak: sturen op onderwijskwaliteit. De resultaten lopen terug, er is een tekort aan leraren en een nog groter tekort aan schoolleiders. We lopen achter qua waardering, waardoor het voor mensen in en buiten het onderwijs niet aantrekkelijk genoeg is om deze cruciale rol in de school te vervullen. Daarnaast is er een loonkloof tussen PO en VO.

Eerder deelden we al het Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en Staat van de Schoolleider. We zullen deze samen met 400 uitnodigingen van schoolleiders onder de aandacht brengen.

Inmiddels hebben vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66 en Denk al aangegeven schoolleiders te willen ontmoeten of een stuk mee te lopen.
Wil je mee naar Den Haag? Tussen 10.00 – 14.00 uur ook een rondje op Het Binnenhof lopen? Stuur dan een mail naar secretariaat@avs.nl.

Gerelateerd nieuws