Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bente Becker, onderwijswoordvoerder namens de VVD in de Tweede Kamer.

Nog geen drie weken ben ik – op het moment van schrijven – onderwijswoordvoerder voor de VVD en ik moet zeggen: ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Onderwijs was werkelijk elke dag in het nieuws! Zo was er de roep van basisschoolleerkrachten om meer salaris en minder werkdruk. De VVD vindt dat leraren die presteren ook meer ruimte en waardering verdienen; maar of er extra geld komt is onderdeel van de kabinetsformatie. Een ding is wel zeker: een zak met geld is niet dé oplossing. In de voorbije weken werd duidelijk dat er los van geld, enorm veel kansen liggen om de kwaliteit van onderwijs en de werkomgeving op scholen te verbeteren. Dagelijks wordt op veel scholen keihard gewerkt aan die verbetering. En het zal u niet verbazen: de sleutel tot succes is de schoolleider in een goede samenwerking mét de leraar. Kijk naar het onderzoek van de NOS, waaruit bleek dat maar liefst 36 procent van de basisschoolleerkrachten ‘administratieve rompslomp’ ziet als belangrijkste oorzaak van werkdruk. Op sommige scholen ervaren leraren die rompslomp veel minder dan op andere. Staatssecretaris Dekker stelde eerder al dat sommige scholen meer bijhouden en rapporteren dan moet van de onderwijsinspectie en kwam daarom met het project ‘Regels ruimen’. Ik heb hem in dat kader gevraagd met een inzichtelijke brochure te komen waarin staat wat echt verplicht is door de inspectie, zodat schoolleiders samen met leraren de papierwinkel én de werkdruk verder kunnen terugdringen. Ook de onlangs verschenen Staat van het Onderwijs laat zien dat er nog veel kansen liggen op scholen zelf. Opvallende uitkomst: er zijn te grote kwaliteitsverschillen tussen gelijke scholen. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene basisschool maar liefst een of twee niveaus lager dan op een andere basisschool. Dat verschil kan niet verklaard worden uit beschikbare middelen, maar vooral uit hoe de goed presterende school het onderwijs inricht. De inspectie stelt dat er op goede scholen vaak een goede schoolleider is, die samen met een hecht team van leraren optrekt vanuit gedeelde visie en ambitie. Meten en toetsen gebeurt er om te leren verbeteren en het onderwijs daadwerkelijk aan te passen. Ik gun iedere leerling zo’n school. Niet een ‘niets-aan-de-hand-school’ zoals de inspectie het noemt, maar een school die continu wil leren en verbeteren. Een school die geen genoegen neemt met het predicaat ‘voldoende’, maar in het schoolplan beschrijft hoe de school over vijf jaar ‘goed’ of zelfs excellent is. Met een schooleider die zorgt voor een hechte en professionele omgeving voor leraren, die de administratieve belasting beperkt houdt en stimuleert dat er echt wat wordt gedaan met toetsen en meten. Dat is het verschil dat u als schoolleider kan maken! Ik daag u uit de komende jaren samen het onderwijs verder te verbeteren. U mag de politiek aanspreken op investeringen en ondersteuningen die u daarvoor vanuit Den Haag verdient. U mag van Den Haag verwachten dat onderwijspolitiek niet over u gaat, maar mét u. Maar mijn vraag aan u is om ook steeds naar uw eigen rol te blijven kijken en op uw school de vraag te stellen: wat kunnen wij nog verbeteren in het streven naar het beste onderwijs? Ik ga het gesprek graag met u aan!

Reageren? Mail naar b.becker@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders