Schoolleiders in het primair onderwijs moeten een salaris ontvangen dat past bij hun taken en verantwoordelijkheden. Nog belangrijker is dat eindelijk eens wordt erkend dat schoolleiders onderwijskundig leider zijn en een strategische rol hebben, dat het hun taak is de school naar de toekomst te brengen. “Het is nu nodig, we kunnen niet wachten tot het volgende regeerakkoord.” Dit was in het kort de boodschap die schoolleiders meegaven aan onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer op 30 januari in Nieuwspoort te Den Haag.

Er is op dit moment een crisis in het onderwijs gaande en schoolleiders spelen een belangrijke rol in de oplossing daarvan. Die erkenning en positie moeten zij krijgen. De huidige realiteit is dat de kwaliteit van onderwijs op veel basisscholen in Nederland onder druk staat omdat onderwijskundig leiderschap onder druk staat. “Het gaat om de erkenning van het vak. Een passend salaris is daar onderdeel van”, zegt een schoolleider uit Amersfoort. “De kern van ons vak is om het team in beweging te krijgen, om ouders in beweging te krijgen, om onze kinderen voor te bereiden op wat de maatschappij vraagt. Er is een technologische revolutie gaande en dat vraagt significante veranderingen in het onderwijs. Dat daar mijn kerntaak ligt, daar wil ik erkenning voor.” Een schoolleider uit Den Haag vult aan: “Ik ben vooral manusje van alles. Maar dat is niet de basis van onze functie.”

gesprek-met-politici-en-schoolleiders.jpg

De ontmoeting die de AVS op dondermiddag 30 januari voor schoolleiders van de AVS en CNV Schoolleiders met de onderwijspolitici organiseerde, mondde uit in een scherp en stevig debat. Een schoolleider: “Overdag ben ik bezig met de incidenten die zich voordoen. ‘s Avonds en in het weekend kom ik toe aan mijn eigenlijke werk.” En ja, daar hoort een goed salaris bij, vinden de schoolleiders. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, vindt dat de salariseisen ‘objectiveerbaar terecht’ zijn. “Met de invoering van Passend onderwijs zijn de taken van de leerkracht uitgebreid. Dat betekent dat ook dat de taken en bevoegdheden van de schoolleider zijn uitgebreid. Dat moeten we serieus nemen.”

gesprek-met-politici-en-schoolleiders-2.jpg

Tweede Kamerleden Paul van Meenen van D66 en Rudmer Heerema van de VVD geven aan dat er in de onderwijsbegroting van het huidige regeerakkoord geen extra geld is opgenomen voor schoolleiders. “Momenteel schrijven wij onze verkiezingsprogramma voor de volgende regeerperiode waarin we deze signalen wel meenemen. Hou het dus onder de aandacht, niet alleen van ons maar ook van de samenleving.” Een schoolleider zegt boos: “Er is een gebrek aan invallers, aan directeuren, aan leraren. We vormen als noodgreep soms groepen van zeventig leerlingen. Hoe los je die crisis in het basisonderwijs op? We kunnen echt niet wachten tot het volgende regeerakkoord. Ik snap niet dat die erkenning er nog niet is.”

Een uitgebreid verslag volgt in Kader Primair 6 van 9 februari.

Foto’s: Henriëtte Guest
 

Gerelateerd nieuws