Het onderwijs is één geheel. De leerkrachten in het po zijn de straat op gegaan en hebben verbetering van de arbeidsvoorwaarden bereikt. Maar waardering voor de schoolleider en het ondersteunend personeel blijft achter, en daar moet wat aan gebeuren. Dat is de boodschap van de schoolleiders tijdens het gesprek met Tweede Kamerleden. Het debat was door de AVS georganiseerd om de functie van de schoolleider beter voor het voetlicht te brengen.

Erkenning en waardering, dat is wat schoolleiders willen en nodig hebben. Dat betekent meer salaris, maar ook aanpassing in regelgeving is welkom. Tijdens het gesprek dat AVS-leden woensdag 10 oktober in Nieuwspoort voeren met onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamerleden, vertellen zij wat zoal hun zorgen zijn. Rond Passend onderwijs bijvoorbeeld: daar zijn verschillende ministeries bij betrokken. “Er zijn veel subsidies, maar waarom moeten dat allemaal aparte potjes zijn?”, zegt een directeur. “En waarom kan het niet worden geregeld voor twintig jaar, in plaats van voor de duur van een kabinetsperiode?” Een ander knelpunt is de spanning die er is tussen goede schoolresultaten – meetbaar met de Citotoets – en kwaliteit van de school in brede zin. “Wij houden graag alle kinderen binnen, ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Wat denk je dat dat doet voor onze Citoscores? Daar rekent de Inspectie ons op af. Het zou ons helpen als die perverse prikkel wordt weggenomen.” Een schoolleider uit Edam laat zich ontvallen: “Wij hoeven de politiek toch hoop ik niet te overtuigen dat we het zwaar hebben!? De leerkrachten zijn opgestaan, die hebben laten horen hoe gefrustreerd ze zijn. Leidinggeven aan gefrustreerde leerkrachten is extra zwaar. Wij horen ook bij het onderwijs.” Het onderwijs moet worden gezien als één geheel, is de boodschap aan de politici.

AVS-Nieuwpoort-PNA8644.jpg AVS-Nieuwpoort-PNB1139.jpg

Rapport Onderwijsraad
Ook kwam het rapport van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ aan bod. Hierin staat beschreven dat schoolleiders van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport vermeldt dat voor een strategische rol verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders noodzakelijk zijn. Schoolleiders, besturen en overheid kunnen dit gezamenlijk mogelijk maken. In dit advies doet de raad aanbevelingen om daarin verdere stappen te zetten.
 
De aanwezige politici – Lisa Westerveld (GroenLinks), Kirsten van den Hul (PvdA) en Harm Beertema (PVV) – zijn het in de meeste opzichten met de schoolleiders eens. “Wij dienen moties in en doen voorstellen, maar als oppositie kunnen we maar weinig doen. We willen het wel blijven agenderen. Houd ons op de hoogte van excessen of misstanden. Dat zullen we zeker aan de orde stellen.”

Fotocollage brandalarmactie
Tijdens het gesprek overhandigde AVS-voorzitter Petra van Haren de aanwezige politici een fotocollage van door schoolleiders aangeleverde foto’s van de in september gehouden brandalarmactie.
 
AVS-Nieuwpoort-PNA8862.jpg

Foto's: Phil Nijhuis

Gerelateerd nieuws