Schoolleiders hebben onvoldoende kennis over juridische kanten sociale media

Veel schoolleiders en -bestuurders vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van de juridische kanten van het gebruik van sociale media. Intussen heeft meer dan de helft wel eens een incident meegemaakt door of via sociale media. Dit blijkt uit een eerdere ledenpeiling van de Besturenraad.

Slechts 17 procent vindt de kennis over de juridische kanten van het gebruik van sociale media voldoende, 44 procent meent dat er onvoldoende kennis is en 39 procent weet het niet. De helft van de respondenten geeft aan dat zijn of haar school beleid heeft op het gebied van sociale media, met name over het gebruik ervan in de les (85 procent) en in veel mindere mate daarbuiten (56 procent) of in de privésfeer (26 procent). Ook het beleid gericht op leerkrachten heeft het meest betrekking op het gebruik in de les, maar vaker dan bij leerlingen ook op het gebruik buiten de lessen of in de privésfeer. Het gebruik van sociale media leidt ertoe dat er regelmatig buiten de les om contact is tussen leerkrachten en leerlingen. Volgens 38 procent is het contact in het kader van het onderwijs, 14 procent is privécontact en 12 procent zowel in het kader van het onderwijs als privé. 36 procent van de respondenten weet niet of er buiten de lessen om contacten zijn tussen medewerkers en leerlingen. Exact hetzelfde percentage ziet negatieve kanten aan de aanwezigheid van sociale media binnen het onderwijs. Ruim de helft heeft wel eens een incident meegemaakt door of via sociale media. In verreweg de meeste gevallen betrof dit incidenten tussen leerlingen onderling. Het gaat bijna altijd om pestgedrag, al dan niet via het inbreken op andermans account. Aan de peiling heeft een beperkt aantal respondenten meegedaan (53). De uitspraken zijn daarom slechts indicatief.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.