Schoolleiders hebben begrip, maar ook zorgen over schoolsluiting

Bijna 85 procent van de schoolleiders heeft begrip voor het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten. Toch zijn er zorgen, over leerachterstanden bij met name kwetsbare leerlingen en over de sociale veiligheid. Dat blijkt uit een peiling – direct na de persconferentie – van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend directeuren in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. “We hebben geleerd van de vorige lockdown en daarom is het heel belangrijk dat deze leerlingen op school kunnen blijven komen. Net als de leerlingen met ouders in een vitaal beroep”, zegt voorzitter Petra van Haren.

Tweederde van de scholen had in de afgelopen periode al scenario’s voorbereid, voor het geval dat nodig zou zijn. “Nu dit nodig is, kunnen deze scholen vlot overschakelen naar afstandsonderwijs. Dat is een goede uitgangspositie en verdient complimenten”, aldus Van Haren. “Al neemt dit niet alle zorgen weg over voorkomen van achterstanden en bieden van zo goed mogelijk onderwijs.”

Slechts 22 procent van de scholen gaat woensdag direct online lesgeven. 78 procent neemt even de tijd om het onderwijs voor na de kerstvakantie goed in te richten. Van Haren: “We zien dat scholen soms nog even een extra tijd nemen om zich goed voor te bereiden op de periode na de kerstvakantie. Daarbij is er het afgelopen jaar keihard gewerkt in het onderwijs met veel werkdruk. Dan is er ook even vakantie nodig om bij te komen”.

Kwetsbare leerlingen

De AVS heeft zich de afgelopen weken veelvuldig ingezet om de autonomie van de schoolleiders te borgen voor het maken van de juiste afweging in de eigen school of lokale context. Ook waar het gaat om keuzes over kwetsbare leerlingen. “We zien dat de achterstanden van met name kwetsbare leerlingen in de afgelopen periode groter zijn geworden. Daarom is het zo belangrijk dat een schoolleider binnen de kaders samen met het team kan bepalen welke leerlingen wel of niet naar school komen tijdens deze nieuwe lockdown om te voorkomen dat de achterstanden nog groter worden of het welzijn van de leerlingen in het geding is.” Leerlingen van ouders in vitale beroepen worden verplicht ontvangen op school. Ook voor examenleerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkgericht onderwijs wordt deze uitzondering gemaakt, daarmee is 93 procent van de schoolleiders het eens.

Digitale middelen

In totaal heeft een op de vijf leerlingen nog geen computer of andere devices tot zijn of haar beschikking. Op 42 procent van de scholen hebben alle leerlingen nu al een computer of andere device tot hun beschikking, maar op 58 procent van de scholen is dit nog niet het geval. Er is al subsidie vrijgemaakt door het ministerie. De aanvragen daarvoor konden reeds worden gedaan en begin januari wordt uitlevering verwacht. Toch vraagt dit volgens de AVS veel aandacht, want nog te veel leerlingen kunnen hierdoor niet goed aanhaken bij vormen van online onderwijs.

Personeelstekort

Op 71 procent van de scholen is het schoolteam positief over het feit dat er tijdens deze lockdown afstandsonderwijs gegeven wordt. “De afgelopen maanden waren erg zwaar ook omdat veel leraren door afwezigheid van anderen nog een stap extra moesten zetten. En vergeet ook niet de schoolleiders die steeds weer hebben gezocht naar vervanging en manieren om het onderwijs door te laten gaan ondanks de enorme tekorten die er op veel plekken zijn. Schoolleiders zijn een cruciale spil bij het draaiend houden van de school, het faciliteren van leerkrachten en de focus op onderwijskwaliteit houden. Dit verdient een groot dankjewel aan alle directeuren, leraren en onderwijsondersteuners”, zegt Van Haren.

Toch is de verwachting dat het afstandsonderwijs weer nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. “We weten dat onderwijs op school het allerbeste is voor kinderen. We zullen er desondanks het beste van maken. Toch maakt deze situatie het nog belangrijker dat we als samenleving blijven investeren in het onderwijs. Dit omdat er ook na deze lockdown actie moet worden ondernomen om voldoende leraren en schoolleiders aan te trekken om goed onderwijs te kunnen verzorgen en klappen van deze crisis op te vangen”, besluit Van Haren.

Afgelopen maanden heeft de AVS daartoe met CEO’s uit het bedrijfleven en gewerkt aan een actieplan. Dat wordt binnenkort besproken in de Kamer. De komende tijd wordt de samenwerking met het bedrijfsleven verder uitgebouwd, omdat goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  

Links