Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het bestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet, terwijl dat wel de afspraak is in het werkdrukakkoord. De AVS vindt dit een zorgelijk hoog aantal.

Zo’n 650 schoolleiders hebben begin deze week de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders ingevuld hoe ver ze zijn met de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Op twee derde van de scholen is inmiddels duidelijk hoe ze worden ingezet. Vooral voor onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten, maar ook voor extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. Daarnaast kiezen scholen onder meer voor het aanstellen van een eventmanager, inzet bij pauzes, ict en ambulante uren voor alle leerkrachten.

Schoolleiders die er nog niet aan toe zijn gekomen om te overleggen over de extra middelen hebben dat wel al in de planning staan. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De schoolleiders nemen hun verantwoordelijk, de meerderheid van de scholen heeft het voor de zomervakantie in orde.”

Teams bepalen

Op 9 februari is door minister Slob met de sociale partners in het primair onderwijs het werkdrukakkoord afgesloten. Po-scholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen extra om werkdruk aan te pakken, oplopend tot 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022. Voor een gemiddelde school betekent dit 35.000 euro voor volgend schooljaar, oplopend tot 65.000 euro over vier jaar. Deze extra middelen komen direct ter beschikking aan de teams in de scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de werkdruk te verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet voor werkdrukvermindering, moet op iedere school met het gehele team het gesprek worden gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen hiervoor.

Meer dan 80 procent van de schoolleiders is tevreden met het werkdrukakkoord, zo blijkt uit de peiling. Degenen die niet tevreden zijn vinden vooral dat de middelen nog onvoldoende zijn. 

De AVS heeft op 17 mei een brief aan minister Slob gestuurd over deze peiling, met een overzicht van de vragen en antwoorden met betrekking tot de uitvoering van het werkdrukakkoord.

De AVS-voorzitter roept schoolleiders op te melden als hun vrijheid aan banden wordt gelegd bij de uitvoering van het werkdrukakkoord bij meldpunt@werkdrukpo.nl  

Downloads

Gerelateerd nieuws