Schoolleiders en leraren kunnen nog steeds in gesprek over curriculumherziening

In januari heeft de Tweede Kamer zich laten informeren over de curriculumherziening via technische briefings, een rondetafeldebat en twee hoorzittingen. Na de overhandiging van de voorstellen van de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu is het nu aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen over de bouwstenen en hoe hier vervolg aan kan worden gegeven. Op 5 maart is er een Algemeen Overleg met Minister Slob van Onderwijs. Er zijn de komende tijd nog steeds bijeenkomsten waar schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek kunnen over de curriculumherziening.

Sinds de presentatie in oktober spraken de schoolleiders en leraren al op 75 bijeenkomsten, zoals vakbijeenkomsten, congressen en studiedagen. Zij kunnen nog steeds deelnemen aan activiteiten en in gesprek gaan over de voorstellen voor Nederlands, Engels en moderne vreemde talen, Rekenen en Wiskunde, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en/of Bewegen en Sport. Op de site van curriculum.nu is een activiteitenkalender te vinden.

Op 15 januari hebben drie leraren uit de ontwikkelteams Nederlands en Rekenen en wiskunde, met de voorzitters van Curriculum.nu en de Adviesgroep, een toelichting gegeven aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Deze werd gevolgd door een rondetafelgesprek en hoorzittingen op 20 en 27 januari. Diverse leraren, wetenschappers, vakverenigingen en experts zijn gehoord om hun licht te laten schijnen over de voorstellen en om de Tweede Kamer te adviseren over het vervolgproces. Dit allemaal ter voorbereiding op het debat met minister Slob over Curriculum.nu op 5 maart. 

De voorstellen van de negen ontwikkelteams zijn al op 10 maart jl aan minister Slob overhandigd. Op 9 december volgde de kabinetsreactie. Na 5 maart moet er meer duidelijkheid komen over het vervolg.
 

Links