Schoolleiders en leraren grote impact op leerwinst leerlingen

De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei. Op het terrein van onderwijs adviseert de Studiegroep de overheid meer te investeren in schoolleiders, leraren en bestuurders. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van professionals cruciaal is voor de leerwinst die leerlingen boeken.

Zowel voor leraren, als meer recent voor schoolleiders, is een significante en in omvang behoorlijke impact op de leerwinst aangetoond. Ander onderzoek toont aan dat professionals daarnaast impact hebben op non-cognitieve uitkomsten zoals verzuim, schorsingen, studietempo en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Het advies stelt dat er te weinig aandacht is voor de kwaliteit van schoolleiders en –bestuurders. Voor schoolleiders is de afgelopen kabinetsperioden veel minder aandacht geweest dan voor leraren. Dat terwijl de Onderwijsinspectie constateert dat er grote verschillen bestaan in de kwaliteit van schoolleiders in Nederland. Meer dan een derde scoort onder de standaard op een of meer competenties en er zijn maar weinig schoolleiders die goed of excellent scoren, aldus het rapport. Dit is opvallend, gezien de resultaten uit ‘De staat van de schoolleider’, waarin schoolleiders aangeven in (zeer) hoge mate of voldoende te beschikken over de vereiste basiscompetenties.

Om de kwaliteit te versterken, kunnen volgens de Studiegroep beroepsstandaarden voor schoolleiders worden opgesteld, aangescherpt of geconcretiseerd. Op basis hiervan kan dan ook het opleidingsaanbod voor schoolleiders en bestuurders worden doorontwikkeld en een inwerkprogramma voor alle startende schoolleiders verplicht worden gesteld. Voor die schoolleiders die voldoen aan de aangescherpte beroepsstandaarden, kunnen vervolgens de beloningen worden verhoogd, aldus het advies.

Het rapport geeft aan dat bijna 40 procent van de schoolleiders aangeeft dat de beoordelingsgesprekken met hun schoolbesturen niet heeft geleid tot concrete maatregelen om hun professionele ontwikkeling te ondersteunen.
Het rapport beveelt een pool van excellente bestuurders en schoolleiders aan die kan worden ingezet voor het bieden van extra ondersteuning aan zwakke scholen en achterstandsscholen.  Een hogere beloning voor leraren kan helpen om goede leraren op achterstandsscholen aan te trekken en te behouden.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.