Schoolleiders coulant voor oudere leerkracht

Slechts 12 procent van het management van scholen in het primair en voortgezet onderwijs vindt dat leerkrachten na hun 62e jaar moeten doorwerken. 58 procent vindt het lerarenberoep daarvoor te zwaar. Scholen bieden de oudere leerkracht vooral ontziemaatregelen aan en leggen nog onvoldoende nadruk op loopbaanontwikkeling. Dit blijkt uit een panelenquête onder schoolleiders en personeelsfunctionarissen over het personeelsbeleid voor de oudere leerkracht, uitgevoerd door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).SBO: ‘Onderwijs vindt stoppen op je 62e nog steeds heel gewoon’SBO-directeur Freddy Weima: “Door meer te doen aan scholing en ontwikkeling voor de vijftigplusser kunnen scholen het werken tot aan de aow aantrekkelijk maken. Bovendien scoort de oudere leerkracht in de ogen van managers hoog op kennisoverdracht, sociale vaardigheden, productiviteit en loyaliteit. Als de oudere leerkracht langer doorwerkt, is dat winst voor de kwaliteit en voor het verminderen van het lerarentekort.”De meeste scholen kiezen echter voor het ontzien van de oudere leerkracht door ze extra vrije dagen te geven of deeltijdpensioen toe te staan. Scholen verlichten ook vaak de taken van leerkrachten, maar vinden de ondervraagden niet erg effectief. Het merendeel van de schoolleiders en personeelsfunctionarissen denkt dat de oudere leerkracht niet open staat voor scholing en ontwikkeling. Het personeelsbeleid is daar dan ook niet op gericht. Slechts 15 procent van de scholen voert wel levensfasegericht personeelsbeleid als integraal onderdeel van personeelsbeleid.Meer informatie:www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.