Schoolleiders al bezig met herstart, maar nog wel zorgen

Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder afstandsonderwijs (43%), alle klassen een dagdeel (30%), alle klassen aangevuld met afstandsonderwijs (28%), eerst onderbouw en dan bovenbouw (11%).

Op 33% van de scholen is de MR betrokken, veelal met een adviesvraag. In 39% van de gevallen is de kinderopvang reeds betrokken bij de gesprekken. Binnen het bestuur wordt in 69% van de gevallen over de herstart gesproken.

Veel zorgen over gezondheid
Een groot deel van de schoolleiders (72%) voelt zich net als 78% van zijn of haar schoolteam nog onvoldoende voorbereid om een herstart te doen. Schoolleiders willen vooral voldoende maatregelen voor leraren om zich veilig te voelen (90%), duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM (89%) en tijd om de herstart goed voor te bereiden (67%).

Gemiddeld maakt 52% van de schoolteams zich zorgen over hun eigen gezondheid bij de herstart. Ook niet zo vreemd als circa 27% van hun teams in de risicogroep valt door de leeftijd of gezondheidsklachten. Respectievelijk denkt 30% en 39% van de schoolleiders dat men voldoende hygiënematerialen en schoonmaakmiddelen kan bemachtigen bij de herstart van scholen.

Welbevinden grootste knelpunt
Schoolleiders maken zich het meest zorgen over het welbevinden van leraren (62%) en of ze überhaupt voldoende leraren (55%) hebben om de school te laten draaien. Op dit moment is circa 4% van de leraren ziek. 82% van de scholen hanteert hetzelfde invalbeleid. Tijdens de coronacrisis vult 59% geen en 38% minder vervanging in. Andere knelpunten zijn het houden aan regels binnen de school (52%), de combinatie tussen school en afstandsonderwijs (21%) en welbevinden leerlingen (16%).

Meivakantie is geregeld
Op 79% van de scholen is noodopvang in de meivakantie reeds goed geregeld. Hiervoor ligt het initiatief bij de gemeente, maar wordt de opvang geregeld door de school en kinderopvang.

Geen extra leertijd
27% van de schoolleiders wil extra leertijd, waarvan 23% bij keuze. 73% van de schoolleiders wil geen extra leertijd. Veel schoolleiders geven aan dat de schooltijden gelijk moeten blijven en dat verschillen wel worden opgevangen.

Links