Schoolleider van het jaar (deel 2)

In de rubriek Vernieuwers komen innovatieve schoolleiders aan het woord die inspiratie bieden voor anderen en de beroepsgroep op de kaart zetten. Deze keer: Stefanie Langelaar van basisschool Klein in Rotterdam en Ilse Wielockx van basisschool Wereldwijs in Eersel. Zij zijn beiden genomineerd voor de titel ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’.

Stefanie Langelaar

Langelaar is directeur van basisschool Klein in Rotterdam. Zij wil graag het Agora-onderwijssysteem dat al op enkele middelbare scholen is doorgevoerd naar het primair onderwijs halen. Agora biedt leerlingen persoonlijke leerroutes zonder vaste vakken, lesmethoden, rapporten en cijfers. Er is veel vrijheid om onder-
zoekend te leren op je eigen tempo.

Wat zijn jouw drijfveren?
“Wij zijn de eerste in Nederland die het Agora-onderwijs naar de basisschool haalt. Agora is ontstaan op het voortgezet onderwijs. Het vraagt om het loslaten van bekende traditionele systemen. Vertrouwen geven aan de natuurlijke ontwikkeldrang van kinderen is hierin essentieel. Dat is de uitdaging die we als team, gesteund door ouders en het professionele netwerk, aangaan. Wat ik doe voelt niet bijzonder, omdat ik het belangrijk vind om alle kinderen leergeluk te laten ervaren. Ik doe wat mij drijft.”

Wat wil je bereiken?
“We willen dat er voor gezinnen in Rotterdam meer te kiezen valt op het gebied van onderwijs. We willen leerlingen vooral een fijne onderwijsplek geven, daarbij streven we ernaar om met Agora een doorgaande lijn in te zetten voor kinderen van nul tot achttien jaar. Daarnaast willen we de Agora-community versterken en verrijken door deze manier van lesgeven te verspreiden.”

Hoe betrek je je team?
“Ik heb een duidelijke visie, maar verken de ruimte om met het team kritisch te zijn op: ‘waarom we doen wat we doen?’. Alle teamleden hebben een minimale bevoegdheid en specialiseren zich in een basisvak plus een of meer expertises vanuit hun eigen kennis en interesse (competentie). We stemmen dagelijks af en hebben minimaal eens per week overleg over de ontwikkelingen. We trekken in alles samen op, anticiperen op de groepsdynamiek en ondersteunen elkaar daarin. Daarnaast werken we nauw samen met ouders en andere partners ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen.”

Ilse Wielockx

Wielockx is sinds vier jaar directeur van basisschool Wereldwijs in Eersel. Ze heeft vooral de organisatiestructuur van haar school aangepakt, waardoor er een teamdynamiek is ontstaan die groei en ontwikkeling mogelijk maken.

Wat zijn je drijfveren?
“Onze school heeft een transformatie doorgemaakt, waar elk teamlid trots op is en zijn steentje aan heeft bijgedragen. Deze mensen mogen shinen, dan sta ik graag op de achtergrond. Ik heb passie voor mijn vak en denk in kansen, waardoor ik mogelijkheden blijf zien. Leren doe je met vallen en opstaan en vooral sámen. Als teamleden en leerlingen in zichzelf geloven, kunnen ze de beste versie van zichzelf laten zien. Ze moeten zich veilig voelen en vertrouwen hebben in elkaar.”

Wat wil je bereiken?
“We moeten trots zijn op onszelf en onze school! Ik heb daarom onder meer de organisatiestructuur aangepast, waardoor de input vanuit de werkvloer komt. Collega’s kiezen op welk vlak ze willen participeren met een didactisch, pedagogisch of betekenisvol ontwerp. Hieruit generen wij ideeën, die binnen het schoolplan passen. Het leidinggeven aan innovatie vind ik heerlijk. Ik wil met elkaar ons onderwijs zo afstemmen dat we kinderen klaarstomen tot wereldburgers. Daarom heb ik de MR en de OR betrokken bij alle veranderingen. Zij zijn ons klankbord om continu te blijven verbeteren.”

Hoe betrek je je team?
“Ik geef mijn team het vertrouwen om lef, durf en creativiteit te laten zien. Ik wil collega’s meenemen in de wereld om ons heen. Wat betekent dit voor ons onderwijs? Hoe kunnen wij hierop anticiperen? Ik moedig iedereen aan om out-of-the-box te denken. Deel je kennis maar tijdens vergaderingen of studiedagen. Het is fantastisch om teamleden gemotiveerd te zien, want daarmee straal je ook betrokkenheid uit naar ouders en kinderen toe.”