Schoolleider spil in creëren goodwill en veilig schoolklimaat

Ouders met een kind met een beperking temperen hun verwachtingen van Passend onderwijs bij voorbaat. Een open houding en persoonlijke aandacht voor hun kind vinden ze al mooi meegenomen. Als spil in de organisatie kan de schoolleider de onderwijskansen van een kind maken of breken. En wat vinden zorgkinderen zélf?Tekst Irene Hemels

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.