Schoolleider.nu wordt schoolleider.kennisnet.nl

De website www.schoolleider.nu bestaat vanaf 1 juni aanstaande niet meer. Om de informatie van deze webplek te behouden is de site schoolleider.kennisnet.nl/hetvakschoolleider in het leven geroepen.De oorspronkelijke website schoolleider.nu werd indertijd gestart door de Regiegroep Schoolleiders PO. Deze regiegroep, een initiatief vanuit het ministerie van OCW, is vorig jaar zomer opgehouden te bestaan. Maar omdat Stichting Kennisnet veel van de inhoud als dermate waardevol voor schoolleiders aanmerkt, is besloten de informatie voortaan via een nieuw webadres beschikbaar te stellen. Opwww.schoolleider.kennisnet.nl/hetvakschoolleider wordt allerlei informatie aangeboden over schoolleiders, aangevuld met praktijkervaringen in woord en beeld. Centraal staan relevante thema’s over het schoolleiderschap in het primair onderwijs: talentontwikkeling, coaching, leiderschap, organisatie van het management en professionalisering.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.