In 2005 heeft het Ministerie van OCW de Regiegroep Activiteitenplan Schoolleiders PO ingesteld om het (dreigend) tekort aan schoolleiders tegen te gaan. De regiegroep bestaat uit alle organisaties die iets van doen hebben met schoolleiders, leraren en besturen, en staat onder voorzitterschap van de Nederlandse Schoolleiders Academie. De regiegroep komt in 2006-2007 met een aantal activiteiten om bovengenoemde doelstelling te bereiken.Eén van deze activiteiten betreft de organisatie van een drietal conferenties tijdens de Nationale Onderwijs week (oktober 2006):4 oktober voor leraren: ‘Groeien naar leiderschap’5 oktober voor bestuurders: ‘Faciliteren van leiderschap’6 oktober voor leidinggevenden: ‘Leiderschap gewenst en gewaardeerd’

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.