In 1993 kreeg ik de gelegenheid schoolleiders uit het primair onderwijs te verenigen binnen een nieuwe organisatie: de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Voor die tijd was de schoolleider meer de uitvoerder van regelingen en opdrachten die vanuit de Rijksoverheid op scholen werden afgevuurd. Vanaf het begin van de jaren negentig trok de centrale overheid zich meer terug en werden bestuurders en schoolleiders belast met de aansturing van onderwijsorganisaties. Nu, in 2013, is het vak van schoolleider niet meer met dat uit eerdere tijden te vergelijken.
Als leider van de schoolorganisatie speelt de schoolleider een cruciale rol in de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op een school. Bestuurders en schoolleiders geven samen vorm aan het prima Nederlandse onderwijs, dat geheel tegen de berichten van de laatste tijd in internationaal op hoog aanzien kan bogen. De hoge mate van autonomie die scholen in Nederland hebben is met geen enkel land te vergelijken. Dat vraagt veel van schoolleiders.
Modern leiderschap betekent dienend leiderschap; hoe kan ik als schoolleider anderen beter laten presteren? Het is geenszins meer de lonely leader at the top. Het gaat er juist om anderen te stimuleren, motiveren, versterken en te ondersteunen.
De AVS heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de ontwikkeling van het schoolleiderschap; we hebben de schoolleider op de kaart gezet. Organisaties als McKinsey en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben inmiddels in diverse studies aangetoond dat goed schoolleiderschap van groot belang is voor de kwaliteit van de school. Daarmee is ook aangetoond dat je als schoolleider niet zo maar aan de slag kunt. Er wordt wel iets van je gevraagd. De middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de professionalisering van onze leden maken dit ook mogelijk. Wie zou er nu geen schoolleider willen zijn? Het is steeds meer een prachtig vak!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders