Schooldirecteuren de straat op in Amsterdam

Zeker 500 directeuren en leerkrachten uit het Amsterdamse basisonderwijs liepen op 7 november mee met een demonstratieve optocht door het centrum van de stad. Zij vroegen hiermee aandacht voor het gebrek aan ondersteunend personeel op scholen en de toename van de administratieve lasten, waardoor de werkdruk voor directeuren onacceptabel hoog oploopt en de kwaliteit van het onderwijs in gevaar is.

De drie initiatiefnemers van de demonstratie trokken eerder dit jaar al bij staatssecretaris Dijksma van Onderwijs aan de bel via een brandbrief. In mei gaf zij aan in te zien dat er inderdaad iets moet veranderen en dat het gebrek aan ondersteunende krachten op school nu echt prioriteit moet krijgen. Omdat ‘Den Haag’ sindsdien geen zichtbare acties heeft ondernomen, besloten de drie schoolleiders de straat op te gaan. De actie in Amsterdam is georganiseerd door de directeuren zelf. De AVS ondersteunt deze actie. AVS adviseur Carine Hulscher-Slot, deel uitmakend van de AVS-delegatie die meeliep: “Er komen steeds meer taken en opdrachten bij voor de basisscholen, maar de noodzakelijke ondersteuning ontbreekt volledig. Het is voor een directeur haast onmogelijk zijn of haar werk goed te doen, als deze ook nog steeds de kopietjes zelf moet maken, de deurwacht is, de wc moet repareren et cetera. Een moderne schoolorganisatie is te complex om zonder administratieve en ondersteunende kracht optimaal te functioneren.”De AVS wijst de politiek hier al geruime tijd op en opende onlangs de websitewww.vooronsisdemaatvol.nl. Hierop kunnen schoolleiders hun adhesiebetuiging invullen om de AVS te steunen in haar strijd voor meer ondersteuning, terugdringing van de administratieve lastendruk én een substantiële salarisverhoging van 8 procent.De Amsterdamse initiatiefnemers hopen dat ook in andere steden schooldirecteuren opstaan en actie gaan voeren. “Mocht dit allemaal tot niets leiden, dan zullen we moeten stoppen met het invullen van alle rapporten, lijstjes en andere administratieve verplichtingen. Zolang we de middelen niet krijgen om de geëiste kwaliteit te leveren, kunnen wij niet gehouden worden aan die kwaliteitseisen.”

Meer informatie
De AVS blijft graag op de hoogte van lokale initiatieven en zal deze waar mogelijk en wenselijk ondersteunen. U kunt hierover contact opnemen met de AVS. Een uitgebreid interview met de drie Amsterdamse directeuren was te lezen in Kader Primair 1, september 2007.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.