Schoolbreed werken met kleine instructiegroepjes

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: basisschool de Wrâldpoarte in Garyp gooide het roer drastisch om en werkt met kleine instructiegroepjes. Dagelijks gaan de glazen wanden tussen de lokalen open voor werken in units.

“Vier jaar geleden begon ik op de Wrâldpoarte, een school waar traditioneel klassikaal onderwijs werd gegeven. De leerkrachten liepen er tegenaan dat veel extra hulp nodig was om de kinderen de juiste aandacht te geven. Ze ervoeren veel werkdruk”, vertelt directeur Anna Doornbos. “Als erfenisje uit het verleden was het lesgeven wat hiërarchisch en een beetje autoritair, dat maakte de sfeer er niet beter op. Het lerarentekort was een extra probleem. We liepen aan alle kanten tegen grenzen aan!”

Doornbos begon met het herijken van de visie op onderwijs van de kleine school met zo’n 150 leerlingen. “Wat vinden we belangrijk voor onze kinderen? Vandaaruit werd voorzichtig gesproken over groepsdoorbrekend werken. Op dat moment was het nog een stap te ver, maar toen het nieuwe schooljaar begon, was het lastig om de juiste combinaties van leerlingen in een groep te maken. We besloten om met twee combinatiegroepen 7/8 te gaan werken. Twee leerkrachten kwamen vervolgens vragen of zij mochten experimenteren met co-teaching. Dat verzoek kon ik alleen maar toejuichen. Ik ben er van overtuigd dat als je als directeur de leerkrachten ruimte en vertrouwen geeft, innovaties eerder tot stand komen.”

Leerpleinen

Van het een kwam het ander en zo groeide de school richting coöperatief onderwijs. Taken en verantwoordelijkheden werden verdeeld en de klassikale instructies maakten plaats voor instructies in kleine groepjes, naar de leerbehoefte van de kinderen. “We hebben geen modern gebouw met een leerplein. De oplossing was om de muren uit te breken, glazen wanden te plaatsen om leerpleinen te creëren. Het schoolbestuur verstrekte ons de financiële middelen voor de verbouwing.” Een mooie bijkomstigheid van het coöperatief onderwijs is dat de school bij ziekte minder problemen ervaart met het vinden van invallers.

Zes keer per dag gaan de wanden open en dicht. Wisselend zitten kinderen momenten met hun eigen stamgroepleider in een vaste groep bij elkaar om de dag te starten, te lunchen en de dag af te sluiten. Dat is het pedagogische blok. Doornbos: “Leerlingen werken tijdens de didactische blokken met digitale weektaken, wat leerlingen eigenaarschap geeft en wat de werkdruk heeft verlaagd. Er is nu zoveel meer tijd voor elk kind binnen een unit. Leerkrachten verdelen instructies binnen een unit op niveau terwijl een onderwijsassistent hulprondes loopt op de leerpleinen. Waar voorheen nauwelijks onderwijs op maat mogelijk was, kan dat nu wel. We zien kinderen groeien.”

Ook een bijzondere aanpak op jouw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.