Schoolboeken pas laat vervangen

Bijna de helft (45 procent) van de gebruikte lesmethoden in het primair onderwijs blijkt ouder dan negen jaar. Een groot deel van de schoolleiders vindt dit een zorgelijke situatie. Toch wordt slechts driekwart van het leermiddelenbudget gespendeerd aan leermiddelen.Dit blijkt uit onderzoeken van DUO Market Research en PricewaterhouseCoopers Advisory, in opdracht van de GEU, de brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen Vooral onder de hoofdvakken taal en lezen komen verouderde lesmaterialen voor. Uit eerdere onderzoeken (2004, 2005 en 2006) bleek ook al dat er in het po les wordt gegeven met oud materiaal. De scholen ontvingen in 2007 van het ministerie van OCW 198 euro per leerling, maar gaven gemiddeld slechts 149 euro per leerling uit. Het is niet duidelijk waar de scholen de overige 49 euro aan besteed hebben. Dat het leermiddelenbudget niet geheel aan leermiddelen wordt besteed, komt volgens de schoolleiders met name door tekorten op de totale begroting

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.