Ouders met kinderen op de middelbare school hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker ingestemd met intrekking van het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de gratis schoolboeken.

Dit besluit vloeit voort uit de begrotingsafspraken die het kabinet, de coalitiepartijen, D66, CU en SGP hebben gemaakt. Het geld dat scholen in het voortgezet onderwijs krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken, mogen zij naar eigen inzicht besteden, passend bij de visie en het leermiddelenbeleid van de school. Omdat het kabinet moderne leermiddelen en digitalisering van lesmateriaal wil bevorderen, zullen met de verschillende onderwijssectoren afspraken worden gemaakt over verdere modernisering en digitalisering van het lesmateriaal.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws