Schoolbestuurder die zijn eigen adviesbureau inhuurt? Dat kan niet

Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat bestuurders en toezichthouders van zeker dertig schoolbesturen betaalde functies bij private onderwijsadviesbureaus hebben. Ze leiden en/of controleren scholen met publiek geld, maar werken ook als adviseur, directeur, toezichthouder of eigenaar van een onderwijsbureau in de private sector.

NOS en Nieuwsuur beschrijven dat in zeker tien van bovengenoemde gevallen die private onderwijsbureaus ook diensten aan de schoolorganisaties leveren waar de bestuurders of toezichthouders zelf actief zijn. AVS stelt dat de inhuur van je eigen adviesbureau absoluut niet kan.

“Het item van Nieuwsuur bracht feiten aan het licht die wij als AVS niet vinden kunnen in een sector waarin je werkt met publiek geld. Blijkbaar is het in het onderwijs niet vanzelfsprekend om alert te zijn op dit type onverenigbaarheden”, aldus Karin Straus, voorzitter van Academie Vakvereniging Schoolleiders.

Het item vraagt ons inziens om een stevig gesprek binnen de sector. Het beeld ontstaat dat er te weinig wordt stilgestaan bij nevenfuncties die conflicteren met de eigen organisatie. Toezicht en bestuur dienen verantwoordelijkheid te nemen om belangenverstrengeling tegen te gaan. Integriteit is dan essentieel. Het aanscherpen van de Code Goed Bestuur is in ogen van AVS helpend, maar niet afdoende. De huidige Code voor het primair onderwijs schrijft voor dat bestuurders en toezichthouders nevenfuncties die belangen van de eigen organisaties kunnen schaden voorleggen aan de interne toezichthouders. AVS is ervan overtuigd dat het overgrote deel van bestuurders integer handelt, maar dat het gesprek erover én scherper toezicht hierop essentieel zijn. Raden van Toezicht dienen te allen tijde onafhankelijk te zijn en te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een mogelijk botsend belang. Een aanscherping van de Code en stevigere verantwoording zijn nodig om verantwoorde keuzes te maken die recht doen aan het werken met publiek geld.

Ook AVS heeft te maken met bestuurders en toezichthouders. Of dat nu is vanuit hun rol als werkgever van schoolleiders of als een bestuurder die ook schoolleider is (van een éénpitter). In een eerdere reactie op de Kamerbrief Herijking sturing in het funderend onderwijs opteerde AVS al voor een stevigere Code Goed Bestuur. “De Code Goed Bestuur van het onderwijs loopt achter bij andere maatschappelijke sectoren zoals de zorg of woningcorporaties. Wij zijn dan ook van harte bereid om mee te denken over verdere aanscherping”, aldus Straus.

Links