Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren, gerelateerd aan de hoogte van de lumpsum.Er is gekozen om de duur van het eigen risicoschap te relateren aan de hoogte van de lumpsum van het schoolbestuur.

Schoolbesturen met een lumpsum van meer dan 20 miljoen euro worden vanaf 1 augustus 2011 eigen risicodrager tijdens de eerste 52 ziekteweken. Schoolbesturen met een lumpsum tussen de 10 en 20 miljoen euro worden vanaf 1 augustus 2011  eigen risicodrager tijdens de eerste dertien weken. Voor schoolbesturen met een lumpsum van minder dan 10 miljoen euro gaat geen eigen risicoperiode gelden. Overigens kunnen schoolbesturen er ook voor kiezen om geen eigen risicodrager te worden. In dat geval blijven ze in het bestaande regime (zoals dit nu is en voor de kleine schoolbesturen gaat gelden vanaf 2011). Of voor die situaties de premie wijzigt, is nog niet bekend. Met deze stap krijgen schoolbesturen meer verantwoordelijkheid om het vervangingsbeleid vorm te geven. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit en de kosten van vervanging, en op het ziekteverzuim.Andere wijzigingenHet beleid voor rechtspositioneel verlof, voor zover de vervanging wordt bekostigd door het Vervangingsfond (het voormalig I-C verlof), wordt niet gedecentraliseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het wijzigen van het systeem van het ‘rondpompen’ van de uitkering van UWV in het kader van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Nu is het nog zo dat de uitkering van het UWV afgedragen wordt aan het ministerie, terwijl de vervanging gedeclareerd wordt bij het Vervangingsfonds. Met een wijziging in de wet- en regelgeving zal het schoolbestuur de uitkering zelf kunnen behouden en daarmee de vervanging kunnen bekostigen. Uiteraard hebben deze wijzigingen gevolgen voor de premies en voor de opslag vanuit het ministerie. Over de hoogte van de nieuwe premie moet nog besloten worden. Ook zijn er andere nog uit te werken kwesties, zoals de voorwaarden voor een vervangingspool en het premiedifferentiatiesysteem. Ook zal er een monitor worden gehouden om te beoordelen of de stelselwijziging de beoogde resultaten heeft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws