’Schoolbestuur naar verwachting niet btw-plichtig bij Cito-verlof leerkracht’

Advocaat-generaal Van Hilten heeft de Hoge Raad recentelijk geadviseerd te oordelen dat het uitlenen van leerkrachten aan het Cito onder de onderwijsvrijstelling valt. Hun werkzaamheden zijn dus niet met btw belast. Dit meldt Ernst & Young.Freelancen voor Cito wellicht onder onderwijsvrijstellingDe onderhavige zaak voor de Hoge Raad betreft een onderwijsinstelling die aan in dienst zijnde leerkrachten een aantal uren per week buitengewoon verlof verleent om voor het Cito werkzaamheden te verrichten (toetsen ontwikkelen). De onderwijsinstelling heeft zich hiertoe verbonden via een overeenkomst. De onderwijsinstelling ontvangt een financiële compensatie voor de vervanging van de leerkrachten.De btw-vraag in deze zaak is: verricht de onderwijsinstelling ten opzichte van het Cito een belastbare dienst tegen vergoeding? Advocaat-generaal Van Hilten bevestigt dat prestaties tegen vergoeding worden verricht. Deze prestaties zijn volgens haar niet belast met btw, omdat deze als ‘nauw met het onderwijs samenhangende diensten die onontbeerlijk zijn voor het onderwijs’ onder de onderwijsvrijstelling vallen. Van Hilten prefereert dus een ruimere uitleg van de onderwijsvrijstelling, met name van het begrip ‘nauw met het onderwijs samenhangende diensten’. Deze conclusie van de advocaat-generaal is een advies; de tijd zal leren of de Hoge Raad dit advies integraal volgt.Ernst & Young geeft als advies mee om bij lopende discussies met de inspecteur of over naheffingen btw aangaande de uitlening van personeel of betreffende het begrip ‘nauw met het onderwijs samenhangende diensten’ bezwaar aan te tekenen en/of met de Belastingdienst af te spreken het lopende bezwaar aan te houden, in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.