Ondanks het feit dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld door minister Slob, moeten schoolbesturen toch gegevens blijven aanleveren. Het vrijwillige register blijft namelijk gewoon beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen.
 
De schoolbesturen leveren de gegevens van de leraren aan bij DUO, die dit vervolgens voor de leraren klaar zet in hun portfolio. Hierin komt geen verandering; de verplichting blijft.
Het portfoliogedeelte, zodra het opgeleverd wordt, kan al daadwerkelijk gebruikt worden door leraren die dat uit eigen beweging willen. De portfoliomodule van het wettelijk register biedt een alternatieve manier om aan de slag te kunnen met bekwaamheidsonderhoud. Alleen de leraar is eigenaar van zijn portfolio. Hij mag zelf bepalen welke vormen van professionele ontwikkeling hij passend acht voor zijn bekwaamheidsonderhoud.
Volgens de minister is het Lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl het juist bedoeld was als een middel was om de beroepsgroep te versterken. In zijn brief van 13 juni 2018 gaat minister Slob van OCW in op de heroriëntatie van de implementatie van de Wet Beroep leraar, inclusief de randvoorwaarden, zoals deze in het Regeerakkoord zijn opgenomen. Het doel van de wet is de versterking van de positie van de leraar en de verbetering van de kwaliteit van het beroep. Dat kan alleen maar slagen als de leraar daarbij centraal staat. De leraar werkt echter altijd in de context van een school of instelling, in een team, onder verantwoordelijkheid van een werkgever; het schoolbestuur, met een eigen visie op het hrm-beleid.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws