In het in april 2013 afgesloten sociaal akkoord is afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, te bereiken in 2016. Dit komt neer op 400 banen per jaar in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform PO en het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening (SBCM) voeren in 2014 tien pilots functiecreatie uit, waarmee inzichtelijk te maken is welke taken in de scholen zich daarvoor lenen. Er is nog plek voor schoolbesturen om zich hiervoor aan te melden.

Veel leerkrachten en onderwijsassistenten voeren taken in de school uit waarvoor ze eigenlijk te hoog zijn opgeleid. Hun werkplezier stijgt als ze zich alleen op hun kerntaken kunnen richten. Bovendien krijgen lager opgeleiden, bijvoorbeeld medewerkers met een arbeidsbeperking, zo de kans om werkervaring op te doen.

In de pilots werken de scholen samen met lokale organisaties in de sociale werkvoorziening (SW-organisaties) die ervaring hebben met functiecreatie. Deelnemende scholen kunnen gratis en vrijblijvend een quickscan van hun organisatie laten uitvoeren om te kijken welke taken door medewerkers met een arbeidsbeperking uitgevoerd kunnen worden. Deze onderzoeker loopt een dag mee in de school. Hieruit volgt een rapportage met de mogelijkheden. Schoolbesturen kunnen daarna beslissen door te gaan met het traject en een volgende analyse te laten uitvoeren om te kijken wat dit betekent voor de uit te voeren werkzaamheden, het aantal te creëren banen en de formatie. Ook na deze analyse kunnen schoolbesturen beslissen met het traject verder te gaan of te stoppen.

Deelnemende scholen en SW-organisaties delen tijdens de pilot hun ervaringen en wisselen kennis uit in een landelijk praktijknetwerk. Het Arbeidsmarktplatform PO wil vervolgonderzoek doen als de resultaten van de pilots daar aanleiding toe geven.
Door kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking draagt een school bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien spelen schoolbesturen in op de afspraken uit het sociaal akkoord waarin is vastgelegd door het primair onderwijs vanaf 2014 moet zorgen voor 400 extra banen per jaar.

Meer informatie en aanmelden via www.arbeidsmarktplatformpo.nl 
Informatieblad Functiecreatie in het Onderwijs (pdf)
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws