“Schoolbeleid moet transparant zijn!” Dat is het antwoord op vragen van diverse Tweede Kamerleden over de doorstroom vmbo naar havo door minister Van Bijsterveldt van OCW.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van de conclusie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Hierin staat dat het vooral aan scholen ligt dat vmbo-ers die doorleren op de havo geen havo-diploma halen. Eén van de oorzaken is, dat minstens de helft van de havo-scholen als regel hanteert dat vmbo-ers niet mogen blijven zitten in 4 havo. Op deze wijze wordt de pas afgesneden als de leerlingen worden gedwongen direct van school te gaan als zij vier-havo niet in één jaar redden.

De minister geeft aan, dat zij niet in het toelatingsbeleid van de vo-scholen gaat treden. Deze scholen moeten hiervoor de ruimte hebben. Wel is zij van mening, dat het schoolbelang transparant en voor alle leerlingen gelijk moet zijn. Dat geldt ook voor de regels, die een individuele school hanteert ten aanzien van doubleren.

De minister heeft de VO-raad gevraagd om in overleg met het onderwijsveld te treden over de doorstroom van vmbo naar havo, en de toelatingseisen voor havo 4 in het bijzonder.

Verder heeft zij de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om in het tweede kwartaal van 2011 onderzoek te doen naar het doublurebeleid en haar hierover te rapporteren. Mochten de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven, dan zal zij de wet- en regelgeving aanscherpen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws