Schooladvies kan 2 weken later en eindtoets gaat door

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. Het ministerie van OCW benadrukt groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon doorgaat.

Veel scholen komen, vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie, in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen krijgen scholen twee weken langer de tijd, tot 15 maart, om deze op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON. Het ministerie van OCW vraagt scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken als dit nodig is. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen hierover goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Kansrijke advisering

Omdat leerlingen die dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs twee keer zijn geconfronteerd met een periode van afstandsonderwijs, roept minister Slob de scholen op om deze leerlingen kansrijk te adviseren. De leerlingen verdienen het om kansen te krijgen die passen bij hun potentie. De Handreiking schooladvisering kan helpen bij het afgeven van een kansrijk advies.

Eindtoetsafname tussen 15 april en 15 mei

Het ministerie van OCW geeft aan dat er geen reden is om de eindtoetsafname dit jaar te annuleren.De eindtoets is een belangrijk instrument voor kansengelijkheid in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Samen met de toetsaanbieders zijn afspraken gemaakt over een betrouwbare afname, ook in coronatijd. Vorig jaar besloot minister Slob dat de eindtoets vanwege de coronalockdown niet kon doorgaan.

De onderwijsinspectie geeft aan dat de eindtoets op basisscholen hoe dan ook moet doorgaan, ook al hebben kinderen dit jaar mogelijk een onderwijsachterstand opgelopen. Zonder eindtoets is niet duidelijk hoe groot de achterstand van kinderen is. ‘Dan verliezen we het zicht’, zegt Inspecteur-generaal Alida Oppers in het AD. ‘Het onderwijs is dan al een jaar niet optimaal geweest. Maar dat is geen reden om de toets te schrappen, vindt Oppers. “Dan wéét je in elk geval hoe de leerlingen en het onderwijs ervoor staan.”

Hoe wordt omgegaan met kansrijk adviseren in groep 8? (Q&A lesopafstand.nl)

Voor basisscholen is het dit jaar mogelijk moeilijker om het schooladvies te geven aan leerlingen in groep 8. Leerlingen hebben een onrustig jaar achter de rug en bij sommige leerlingen is sprake van leerachterstanden.

De groep 8’ers moeten dit jaar, net als andere jaren, de beste kansen krijgen om onderwijs te volgen dat past bij hun ontwikkelpotentieel. Dat vraagt erom dat basisscholen deze leerlingen kansrijk adviseren, en dat middelbare scholen deze leerlingen kansrijk plaatsen.

Extra monitoring, bredere of verlengde brugklassen en extra begeleiding bij achterstanden kunnen hierbij helpen.

Basisscholen geven een schooladvies gebaseerd op een breed inzicht in de leerling over een langere termijn. Om scholen hierbij te ondersteunen is in oktober de Handreiking schooladvisering gepubliceerd. Hierin wordt aandacht besteed aan wat er allemaal komt kijken bij schooladvisering, zoals samenwerking met het voortgezet onderwijs en met leerlingen en ouders.

Daarnaast kunnen basisscholen in het Onderwijskundig Rapport en tijdens de warme overdracht extra aandacht besteden aan achterstanden en mogelijke sociaal-emotionele gevolgen van corona voor leerlingen. Op die manier kan de middelbare school direct inspelen op wat de leerling nodig heeft.

Links