Vanaf 11 mei gaan de schooldeuren weer voorzichtig open. Voordat de lessen op school starten is het goed om als team stil te staan bij de afgelopen tijd en ervaringen en zorgen te delen. Het welbevinden van leerlingen en collega’s is een belangrijk onderwerp, net als sociale veiligheid in de groep en in de school. School & Veiligheid heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

De impact van de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus is niet bij iedereen hetzelfde geweest. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter nog niet dat alles weer als vanouds is. Een van de grootste uitdagingen bij het opnieuw naar school gaan, is het omgaan met verschillen. Verschillen in beleving, in wat leerlingen en personeel hebben meegemaakt, wel of geen verlieservaring, in veilige of onveilige thuissituatie, in leerachterstand, of gewoon in het wel of geen zin hebben weer naar school te gaan.

Het stappenplan voor een goede en sociaal veilige start biedt overzichtelijk een aantal aandachtspunten waar schoolleiders en hun team gebruik van kunnen maken tijdens de voorbereiding op de opstart van het onderwijs aan leerlingen in de school.

Op de website is aanvullende informatie (tips voor de voorbereiding, lessen en afronding) op het stappenplan te vinden.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd