School speelt ook rol in signalering kindermishandeling

Regionale samenwerking professionals en instellingenOnlangs is de landelijke publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling gestart. Doel is dat mensen in de buurt van de slachtoffers, zoals leerkrachten, vriendjes, familie, buren, ouders van kinderen in de klas en de omgeving, beter gaan opletten en signaleren.Jaarlijks worden in Nederland ruim 107.000 kinderen mishandeld. Nog niet de helft hiervan komt bij de hulpverlenende instanties terecht. Simpelweg omdat ze onzichtbaar zijn. Om kindermishandeling tegen te gaan en beter te kunnen signaleren, is een alerte houding nodig. Niet alleen van de professionals zoals leerkrachten, artsen en hulpverleners, maar van iedereen. De meeste meldingen van kindermishandeling worden nu nog gedaan door mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben. Voortaan kan daarom iedereen met vermoedens van kindermishandeling terecht opwww.watkanikdoen.nl. De campagne moet ertoe leiden dat mensen kindermishandeling beter herkennen, zodat het probleem eerder zichtbaar wordt en slachtoffers sneller geholpen worden. De publiekscampagne staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij andere activiteiten die in de strijd tegen kindermishandeling worden ingezet. Zo wil het ministerie van Jeugd en Gezin dat ook professionals, zoals onderwijspersoneel, beter weten wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Hiervoor wordt onder andere gewerkt aan de invoering van een verplichte meldcode. Bovendien is Jeugd en Gezin afgelopen jaar ook gestart met de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling, waarin professionals en instellingen samenwerken. In deze regionale aanpak staat de rol van de professional centraal bij het signaleren en stoppen van kindermishandeling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.