School krijgt ruime zeven van ouders

Onderwijsmeter 2008Ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs geven de kwaliteit van hun school een ruime zeven. Anderen zijn in het algemeen minder positief over het onderwijs; zij oordelen met een krappe zes. Dat staat in de Onderwijsmeter 2008, die ITS in opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft samengesteld.De resultaten zijn vrijwel gelijk aan die van eerdere jaren, inclusief het constante forse verschil tussen wat ouders en overige burgers vinden. Wel geven ouders met kinderen op de basisschool dit jaar een iets lager rapportcijfer: een 7,5 in plaats van de 7,8 vorig jaar. Ouders met kinderen op vmbo, havo en vwo geven het cijfer 7,3. De waardering van het onderwijs is opvallend stabiel, gezien de vaak kritische berichtgeving in de media.De Onderwijsmeter is het jaarlijkse onderzoek dat het ministerie van OCW laat uitvoeren naar de opinies van Nederlanders in het algemeen en ouders van schoolgaande kinderen in het bijzonder. In de Onderwijsmeter zijn alle onderwijssectoren vertegenwoordigd, van het primair tot aan het hoger onderwijs. Dat ouders positiever zijn dan andere burgers komt volgens de onderzoekers doordat ouders hun oordeel baseren op directe ervaringen. Ouders zijn gemiddeld genomen tevreden, wijst de Onderwijsmeter uit. Er is volgens hen genoeg persoonlijke aandacht en ze vinden dat ze als ouder voldoende bij de school betrokken worden. Hun kinderen gaan met plezier naar school en ze voelen er zich veilig. Ouders en overige burgers maken zich echter beiden zorgen over het lerarentekort, de vakbekwaamheid van leerkrachten en lesuitval. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor (omgangs)normen en waarden en sociale vaardigheden. Verder vindt men veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, schrijven en lezen) belangrijk.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.