Schoolbesturen kunnen zelf besluiten bij extreme hitte een tropenrooster in te stellen. De school moet zich wel houden aan het minimum aantal lesuren per schooljaar (verplichte onderwijstijd).

In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel moet het schoolbestuur ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De hoge temperatuur mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.

Bij extreme warmte kan een tropenrooster ingesteld worden, bijvoorbeeld met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders hierover informeren. Als de ouders geen opvang hebben voor de kinderen, dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Andere maatregelen zijn:

  • Zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • Pauzeren in koele ruimtes;
  • Extra ventilatie;
  • Veel drinken.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders