Tijdens de zomervakantie werd in Turkije een couppoging gedaan. De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen hebben een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van Turkse komaf. De Stichting School en Veiligheid geeft op haar site tips om het Turkse conflict uit de klas te houden.

Als de zomervakantie voorbij is, komt dit onderwerp mogelijk ter sprake in de klas. Het kan zijn dat er onzekerheid heerst, iemand een familielid heeft verloren of dat een leerling (of iemand in de familie) wordt bedreigd. Mogelijk zijn door de couppoging de verhoudingen op scherp komen te staan tussen kinderen en/of ouders die zich met verschillende groepen associëren. Dit kan over en weer leiden tot pestgedrag. De Stichting raadt daarom aan het sentiment in de klas en de gevoeligheden te peilen in een open gesprek. Het kan helpen om het gesprek in eerste instantie te beperken tot een uitwisseling en nog geen discussie aan te gaan. De schoolleider speelt daarbij een rol als de persoon die duidelijke lijnen moet trekken en de docenten weet te steunen in hun aanpak.

Voorbereiding
Voordat de school begint, is het goed om met het team te bespreken hoe er wordt ingegaan op eventuele spanningen onder Nederlands-Turkse leerlingen, zodat docenten zich kunnen bezinnen op een goede aanpak. Ook is het goed te bekijken of er achtervang georganiseerd kan worden of dat het beter is dat de mentor of de docent maatschappijleer er op ingaat.
 
Vreedzame school
De Vreedzame school ontwikkelde een gratis lesbrief voor scholen en leerkrachten die in de klas stil willen staan bij de gebeurtenissen in Turkije en de nasleep daarvan. Deze is hieronder te downloaden.
 
Taksforce
Staatssecretaris Dekker ging maandagavond in Nieuwsuur in op de spanningen die er momenteel zijn in Nederland en de mogelijke gevolgen ook op scholen. “De school moet een veilige plek zijn, waar ouders hun kind met een gerust hart naartoe sturen.” Het ministerie heeft de afgelopen weken een taskforce samengesteld die actief scholen benaderd in steden waar een grote Turkse gemeenschap is. Ook stelt hij dat het belangrijk is duidelijke grenzen te stellen en het gesprek aan te gaan, zodat leerlingen weten hoe ze met deze situatie om moeten gaan.
 
Schoolleiders die vragen hebben over de manier waarop zij op school met hun leerlingen in gesprek kunnen gaan, kunnen contact opnemen met de helpdesk van Stichting School en Veiligheid. Ook de AVS Helpdesk staat klaar om uw vragen te beantwoorden.
 
 

Links

Gerelateerd nieuws