Uit een gezamenlijke steekproef van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en website Scholieren.com blijkt dat middelbare scholieren dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op school zitten zonder les of actieve begeleiding. Een ophokuur is een ‘verplicht lesuur zonder les of actieve begeleiding’. Scholen presenteren deze uren vaak als “zelfwerktijd” of “keuzewerktijd”, maar uit het onderzoek blijkt dat minder dan één derde van de respondenten zo’n uur zinvol besteed; op het vmbo is dit zelfs ongeveer een kwart.
Ruim drie jaar na de forse scholierenprotesten tegen de ophokuren en de urennorm, waren het LAKS en Scholieren.com benieuwd naar de huidige stand van zaken en bevroegen 2700 scholieren naar hun ervaringen. Uit deze steekproef blijkt dat de scholier gemiddeld meer dan 70 lesuren per jaar opgehokt wordt.

Uit de steekproef blijkt, dat het probleem onder havisten het grootst is. Zij worden 95 lesuren opgehokt, hetgeen overeenkomt met acht procent van de verplichte urennorm van 1000 klokuren. Voor vwo’ers gaat het om bijna 80 uur en vmbo-ers hebben 60 ophokuren per jaar.
Toch lijkt het aantal ophokuren wat gedaald te zijn. Alhoewel er geen vergelijkbaar materiaal van enkele jaren beschikbaar is, is scholieren nu ook gevraagd naar het aantal ophokuren dat ze op het toppunt hadden. Dit viel iets hoger uit dan het huidige aantal ophokuren.
Het LAKS pleit voor beter toezicht op de invulling van de lessen, dus om niet alleen kortzichtig te kijken naar het aantal uren, maar ook naar wat er in die uren gebeurt
Scholieren gaven in de steekproef aan dat ze ook veel last hebben van tussenuren en uitval van uren.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim