Uit het onderzoek “Maatschappelijke stage”, uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en gehouden onder bijna 800 scholieren, blijkt dat er sprake is van een succes. De leerlingen vinden het zinvol om een maatschappelijke stage te lopen en dat zij hierin goed begeleid worden. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd.Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen graag iets voor een ander doen. Ook wordt de maatschappelijke stage als zinvol ervaren. De Stagiaires spreken van een leerzame ervaring. 
Een overgrote meerderheid van de jongeren vindt een maatschappelijke stage waardevol en ziet het als een positieve ervaring.

Verder blijkt dat een ruime meerderheid van de leerlingen de begeleiding door de school goed vindt. De scholieren vinden dat zowel vooraf als tijdens de stage de school hen goed duidelijk maakt wat de maatschappelijke stage inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. Ook de begeleiding op de stageplek kan op goedkeuring rekenen van bijna zeven op de tien leerlingen.
Daarnaast laat het onderzoek zien dat een deel van de ondervraagden na de maatschappelijke stage door wil gaan met vrijwilligerswerk.
Staatssecretaris Marja Van Bijsterveldt is enthousiast over deze resultaten.

Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen. Inmiddels lopen op 96% van de scholen leerlingen een maatschappelijke stage. In het vmbo en praktijkonderwijs minimaal 48 uur, in het havo en vwo respectievelijk 60 en 72 uur. Dit totaal aantal uren mag over verschillende schooljaren worden verdeeld.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws