Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei jl. gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. Het LAKS, FNV Young & United en de NJR, die deze oproep zeer terecht vinden, hebben de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de oproep van de premier. 
 
Rutte sprak tijdens de persconferentie jongeren aan: “Wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken, want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst”. De premier riep op om met ideeën, suggesties en liefst ‘opbouwende kritiek’ te komen. Rutte gaf aan de stem van scholieren en jongeren graag mee te nemen in het beleid, maar koppelde hier geen verdere duidelijke actie aan. NJR-voorzitter Floor Brands zegt hierover: “We hebben de ambitie om een groep van jongerenorganisaties samen te stellen die ideeën van jongeren uit het hele land verzamelt. Op basis daarvan zullen we advies aan het kabinet kunnen uitbrengen.”
 
De scholieren- en jongerenorganisaties vinden de oproep van Rutte terecht, omdat hun generatie in deze crisis nog steeds ondervertegenwoordigd is in besluitvorming en de media. “Juist in deze tijden van crisis is het belangrijk dat jongeren samen optrekken. Onze toekomst staat op het spel, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs en arbeidsmarkt. Wij nemen de handschoen van de premier graag op zodat jongeren niet het slachtoffer worden van deze crisis”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United. Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, geeft aan dat hij de formele uitnodiging van de premier graag tegemoet ziet.
 
De drie jongerenorganisaties willen snel meer organisaties en individuele jongeren betrekken bij het initiatief. Zo kan het kabinet rekenen op een breed gedragen jongerenvisie rond de uitdagingen van de coronacrisis. Jongeren met goede ideeën kunnen tot die tijd al hun ideeën op sociale media delen door de hashtag #jongerenaanzet te gebruiken. 
 
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim