Eén op tien scholen zonder directeur

Verbetering situatie leerkrachtvacatures?
Steeds meer directievacatures in het basisonderwijs werden het afgelopen schooljaar niet op tijd vervuld. 86%van de vacatures voor bovenschools manager bleef leeg op de geplande datum. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders naar het aantal vacatures op de scholen van haar ruim 4.400 leden in het afgelopen schooljaar.

Nieuwe directeuren in het primair onderwijs waren het afgelopen jaar steeds lastiger te vinden. Maar liefst 69% van de vacatures werd niet op tijd ingevuld, aanzienlijk meer dan vorig jaar. Van de vacatures voor bovenschools directeur werd in het schooljaar 2002-2003 zelfs 86% niet op de geplande datum vervuld. In bijna tweederde van de gevallen bleven de adjunct-functies leeg. Begin dit schooljaar was de situatie niet veel beter. Ruim driekwart van de besturen (77%) heeft niet op de gestelde tijd een nieuwe directeur kunnen benoemen, nog niet de helft vond op tijd een adjunct en slechts bij 42% werd op tijd een nieuwe bovenschools directeur aangetrokken.

AVS-voorzitter Ton Duif maakt zich ernstig zorgen: “Als je autonome scholen wil, moet je een sterke schoolleiding hebben. Anders is het bouwen op drijfzand. Daarom moet worden geïnvesteerd in betere arbeidsvoorwaarden en voldoende ondersteunend personeel. En schoolleiders zouden geen lesverplichting meer moeten hebben.”
Voor tijdelijke opvulling van een vacante directiefunctie kiezen bovenschools managers meestal voor een interim directeur. Ook komt het voor dat de adjunct-directeur langdurig vervangt, dat een zittende directeur gevraagd wordt de vacante school ‘erbij’ te nemen, of dat de bovenschools manager dat zelf doet.

En dan zijn er ook nog de leerkrachtvacatures, waarmee directeuren in het primair onderwijs te maken hebben. Hoewel het nog steeds niet eenvoudig is om een nieuwe leerkracht te vinden, is hierin ten opzichte van het vorig jaar een significante verbetering te zien. Van de 717 formatieplaatsen aan vacatureruimte op de scholen van de 648 directeuren die meewerkten aan het AVS-onderzoek, werd 85% ingevuld op de geplande ingangsdatum. Duif noemt dit echter maar een tijdelijke verbetering: “Door de vergrijzing neemt de komende tien jaar de uitstroom van leerkrachten alleen maar toe. Geen reden dus om nu tevreden achterover te leunen.”

Het vinden van een vervangende leerkracht kost scholen veel moeite, als het al lukt. Zij maken hiervoor gebruik van een vervangerspool , personeel via een uitzendbureau of de zogenaamde plusleraar, een leraar die is aangesteld boven de reguliere formatie en die de vervangingen vervult.

Aan het onderzoek van de AVS werkten 79 bovenschools managers (samen goed voor 863 scholen) en 648 directieleden werkten mee. De bovenschools managers hadden afgelopen schooljaar 122 vacatures voor een directeursfunctie, 44 adjunct-vacatures, 14 vacatures voor een nieuwe bovenschools directeur en 22 vacatures voor een locatieleider.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws