Het blijft een erg hot item, de vacatures in het onderwijs. Ook in de zomervakantie kopte dagblad Trouw 46000 docenten gezocht. De AVS wil graag weten hoe de stand van zaken is op de scholen. Daarom vragen we u ieder jaar via het scholenpanel hoe het op uw school gesteld is met de vacatures. Dan doen we nu al zes jaar, en binnenkort voor de zevende keer.TrendschetsWe vinden het erg plezierig dat er steeds weer (bovenschoolse) directeuren te vinden zijn die even tijd vrij maken voor het invullen van de vragenlijst. Het geeft een goed beeld van de stand van zaken en trends door de jaren heen. Daarmee heeft u zicht op de situatie bij andere scholen in Nederland, en kan de AVS beleidsmakers informeren en benvloeden tot het nemen van nieuwe stappen.DirectievacaturesAllereerst vragen we u naar de directievacatures: Is het gelukt om nieuwe directeuren te benoemen? Deze vraag wordt alleen voorgelegd aan de bovenschoolse directeuren.Tabel 1 laat zien dat het beslist niet vanzelfsprekend is dat een vacature voor directeur op de geplande datum kan worden ingevuld. Het beeld is erg grillig. Een regelrecht probleemjaar, wordt gevolgd door een jaar waarin het weer wat beter gaat. Vorig jaar hoorden we steeds meer dat directievacatures op andere manieren worden ingevuld. Een vacature wordt bijvoorbeeld opgevuld door een directeur van een collega-school: de twee scholen delen nu hun directeur, die door deze combinatie wellicht volledig ambulant kan worden. Of men werkt met een clusterdirecteur en locatieleiders op de scholen.Tabel 1 Percentage niet ingevulde directievacatures op geplande ingangsdatum in de afgelopen zes jaar’03/’04’02/’03’01/’02’00/’01’99/’00’98/’99Directeur30%69%32%83%33%44%Adjunct16%64%47%24%33%56%Bovenschools directeur0%86%13%0%0%21%Locatieleider30%41%18%9%44%46%LeerkrachtvacaturesIn de vragenlijst voor de directeuren vragen we jaarlijks of het gelukt is de vacatures voor leerkrachten in te vullen op de geplande ingangsdatum. De cijfers in tabel 2 maken duidelijk dat het onze respondenten gemiddeld genomen steeds minder moeite kost om nieuwe mensen te vinden. Tot vorig jaar speelde het probleem van tekorten in elk geval nog nauwelijks op de scholen.Tabel 2 Mate van inspanning om leerkrachtvacatures in te vullen op geplande ingangsdatum in de afgelopen drie jaar’03/’04’02/’03’01/’02Geen moeite39%Zeer weinig moeite18%32%5%Weinig moeite23%28%28%Gemiddelde moeite15%29%41%Zeer veel moeite6%12%25%Vervangen van leerkrachtenHet vinden van geschikte vervangers is en blijft voor veel respondenten erg lastig. Vorig jaar zagen we een lichte verbetering op dit punt. Ook in de vragenlijst die binnenkort naar de scholen gaat, zal deze vraag aan de orde worden gesteld. Zie tabel 3Tabel 3 Mate van inspanning om vervangende leerkrachten te vinden in de afgelopen twee jaar’03/’04’02/’03Geen moeite6%Zeer weinig moeite10%0%Weinig moeite18%9%Gemiddelde moeite34%34%Zeer veel moeite31%45%Auteur: Anneke van der LindeThema: OnderwijsarbeidsmarktKader Primair 1 – September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws