In het schooljaar 2000/2001 was op 14% van de scholen de functie van directeur vacant. In ruim 80% van de gevallen was deze niet op tijd ingevuld. In het vorige schooljaar was de situatie veel rooskleuriger. Tot op heden zijn 74% van de directievacatures nog niet ingevuld. Dit blijkt uit een onderzoek dat de AVS eind oktober onder haar leden heeft uitgevoerd naar de vervulling van leerkracht- en directievacatures, de benoeming van zij-instromers en herintreders en het verkrijgen van vervangers.

Ook de leerkrachtvacatures leiden tot problemen. Bijna eenvijfde deel daarvan is niet op tijd in te vullen. Het regelen van vervangingen levert echter de meeste moeite op voor directeuren. Vaak gaan zij uiteindelijk zelf maar voor de klas om dit probleem op te lossen. Opvallend positief is het geringe aantal zij-instromers en herintreders dat afhaakt.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws