In deze Kadernieuws leest u de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema’s waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie zich tot die van de schoolleiders van Nederland?

Binnenkort starten de eerste verkennende gesprekken over de nieuwe onderwijs CAO. Uw mening is belangrijk voor de onderhandelaars. Welke wensen u en uw collega’s hiervoor in het Scholenpanel formuleerden leest u ook in deze Kadernieuws. En wat vond u van uw leraren en hun bekwaamheden? Uw reactie op de vragen die de AVS formuleerde in samenwerking met het dagblad Trouw en de Stichting Beroepskwaliteiten Leraren (SBL), leest u in deze Kadernieuws én in Trouw van 18 januari.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws