Scholenpanel: Tekort Schoolleiders steeds ernstiger (september 2008)

Het wordt steeds moeilijker vacatures voor schoolleiders in het primair onderwijs (tijdig) in te vullen. Door de vergrijzing vertrekt een toenemend aantal schoolleiders uit het onderwijs, terwijl de aanwas van nieuwe schoolleiders sterk achterblijft. Uitonderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) blijkt dat scholen het afgelopen schooljaar veel meer moeite hadden om vacatures voor (locatie)directeuren en bovenschool managers tijdig in te vullen. Slechts 78%, ten opzichte van 85% vorig jaar, kon tijdig ingevuld worden. Met name voor de vacatures die aan het begin van het schooljaar ontstonden, konden niet op tijd geschikte kandidaten worden aangesteld: 77% bleef oningevuld.Ton Duif, voorzitter AVS: “Deze cijfers zouden eigenlijk niemand mogen verbazen. Het salaris van een schoolleider loopt fors achter bij wat in een soortgelijke functie inandere sectoren wordt verdiend. Ook het salarisverschil ten opzichte van een leerkracht is veel minder dan op grond van de extra verantwoordelijkheden en taken redelijk zou zijn. Tel daar bij op het feit dat een schoolleider – gezien het feit dat verreweg de meeste scholen nog steeds geen conciërge of administratieve kracht krijgen – nog steeds zelf allerlei bijkomende klusjes moet uitvoeren, en zijn taak als leidinggevende dus blijkbaar niet serieus genomen wordt in Den Haag, dan is het niet vreemd dat potentiële kandidaten voor een andere carrière kiezen.”Als een vacature niet op tijd kan worden ingevuld zijn de meest gekozen oplossingen, net als vorige jaren overigens, het inzetten van een interim directeur of het aanstellen van een directeur voor meerdere scholen. Ook wordt vaak de adjunct directeur of een leerkracht die een kweekvijvertraject volgt naar voren geschoven om de open plek, al dan niet tijdelijk, in te vullen.In tegenstelling tot de grotere moeite die het kost een directeur te vinden, lukte het ’t afgelopen jaar juist beter om vacatures van adjunct-directeuren op te vullen.Ton Duif, AVS: “Misschien ligt hier wel een deel van de oplossing. Als we nu goed inzetten op opleidingen en professionalisering van leerkrachten die interesse hebben in een managementfunctie, zodat er een continue aanwas is van adjunct-directeuren, kunnen de adjunct-directeuren doorstromen naar de directeursfuncties. Maar dan moet opleiding, coaching en dergelijke veel meer aandacht krijgen, want anders krijgen we een heleboel goedwillende maar niet voldoende gekwalificeerde kandidaten. En op dit moment zijn schoolleiders, ondanks de miljoenen die beschikbaar zijn gesteld voor scholing, uitgesloten van deze nieuwe subsidieregeling”Om het probleem van het groeiende tekort aan schoolleiders het hoofd te bieden moet er volgens de AVS dus, naast een passend salaris en ondersteuning, ingezet worden op professionalisering en borging van de kwaliteit van de schoolleiders. Ton Duif, AVS: “Belangrijk is dat er nu niet gekozen wordt voor het schuiven met budgetten, maar dat er substantieel geld wordt toegevoegd aan de budgetten. Anders is het ’t ene gat dichten met het andere, en daar schiet het onderwijs en uiteindelijk dus de leerlingen helemaal niets mee op.”Onderzoeksrapportage vacatures 2007-2008

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.