Scholenpanel – school en BSO (maart 2010)

In 2007 is de wetswijziging conform de motie van Aartsen/Bos aangenomen met als doel dat kinderopvang en onderwijs beter op elkaar afgestemd raken.Per 1 augustus 2007 hebben alle scholen de resultaatsverplichting om aansluiting met de bso te regelen. Door volledige inzet van het veld is de aansluiting geregeld.Het Netwerkbureau Kinderopvang is per 1 september 2008 ingesteld door Staatssecretaris Dijksma van OCW voor een periode van drie jaar.Zij heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar).De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft in 2007 onder zo’n 500 schoolleiders een onderzoek uitgezet naar de ervaringen, knelpunten en consequenties rond deze wetswijziging.In april 2009 hebben we nogmaals een dergelijk onderzoek  uitgezet,  nu in samenwerking met het Netwerkbureau Kinderopvang. Uit dat laatste onderzoek blijkt dat meer directeuren in het onderwijs de wetswijziging als een kans zijn gaan zien. Over het bereikte resultaat binnen de eigen organisatie zijn scholen gematigd tevreden. Daarnaast leek er een trend te ontstaan dat scholen een aansluiting van de opvang op de eigen schoolvisie missen.Dit onderzoek is afgesloten Resultaten: Rapport panel BSO 2007-2010

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.