Scholenpanel – school en BSO (april 2009)

In 2007 is de wetswijziging conform de motie van Aartsen/Bos aangenomen met als doel dat kinderopvang en onderwijs beter op elkaar afgestemd raken. Per 1 augustus 2007 hebben alle scholen de resultaatsverplichting om aansluiting met de bso te regelen. Door volledige inzet van het veld is de aansluiting geregeld. Er zijn mooie initiatieven maar ook wachtlijsten en nog veel kritische vragen.Het Netwerkbureau Kinderopvang is per 1 september 2008 ingesteld door Staatssecretaris Dijksma van OCW voor een periode van drie jaar. Zij heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar).Uitonderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in september 2007, ná de invoering van de nieuwe wet, onder 1493 schoolleiders blijkt dat bijna alle scholen aan de nieuwe wettelijke eis voldoen. Veel respondenten geven aan dat huisvesting, goede afspraken tussen de betrokken partijen (opvang, ouders, school), medewerking van gemeenten, pedagogische afstemming, visie, tijd en financiën de grootste knelpunten zijn. De directeuren willen ook meer kwaliteit en maatwerk leveren dan op dat moment, door de snelle invoering, mogelijk was.Dit onderzoek is inmiddels afgeslotenScholenpanel: Buitenschoolse opvang (september 2007)Scholenpanel archief 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.