Uit het jaarlijkse AVS Scholenpanel Vacatures, dat dit jaar voor de negende keer op rij is gehouden onder leden, blijkt dat de directievacatures die aan het begin van dit schooljaar zijn ontstaan vaak niet tijdig ingevuld worden. Daarnaast vertoont het aantal vacatures onder schooldirecteuren over schooljaar 2006/2007 een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Vooralsnog konden deze op de meeste scholen wel tijdig ingevuld worden.

Het Scholenpanelonderzoek laat weinig grote veranderingen zien ten opzichte van voorgaande jaren. De directievacatures, van bovenschools manager tot adjunct-directeur, konden het afgelopen schooljaar door meer scholen (85 procent tegenover 73 procent vorig jaar) tijdig ingevuld worden, echter: voor de vacatures die aan het begin van dit schooljaar zijn ontstaan wordt op veel plaatsen de geplande datum van vervulling niet gehaald. Met name bij de vacatures voor adjunct-directeuren is dit lastig; slechts 11 procent is tijdig ingevuld. Als een vacature niet tijdig ingevuld kon worden zijn de meest gekozen oplossingen – evenals vorig jaar – de inzet van een interim-directeur en op de tweede plaats een meerschoolse directeur, wat later soms een definitieve aanstelling wordt of waar bij voorbaat voor gekozen wordt. Sommige scholen geven aan vanuit het verwachte tekort aan schoolleiders kweekvijvers in te richten om op de toekomst voorbereid te zijn. De leerkrachtvacatures vormen een groot aandeel in relatie tot de huidige formatie; circa 33 procent. Toch kost het relatief weinig moeite voor scholen deze tijdig in te vullen; ruim 90 procent slaagt daarin. Wat wel beduidend meer moeite kost, is het regelen van vervanging: 67 procent van de respondenten geeft aan dat dit gemiddeld tot zeer veel moeite kost. Bovendien is de groep die aangeeft hiermee zeer veel moeite te hebben gegroeid van 22 naar 27 procent. De meest gekozen oplossing, wanneer vervanging van leerkrachten niet geregeld kan worden, is nog steeds om een parttimer een tijdelijke urenuitbreiding te geven. Daarnaast maakt men regelmatig gebruik van een vaste invalpool.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen