Scholenpanel – Pensioenleeftijd zou flexibel moeten zijn (oktober 2009)

Op welke leeftijd wil de schoolleider met pensioen?Sommigen zijn bereid er voor te staken om het tegen te houden, anderen vinden dat het nu eenmaal niet anders kan: verhoging van de AOW-leeftijd. Wat wil de schoolleider?Om dat te achterhalen vragen we aan onze leden naar hun mening.Volgens het kabinet is verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar onontkoombaar, maar een groot deel van de Nederlandse bevolking wil hier niet zonder slag of stoot in meegaan.Eind maart 2009 spraken werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar af vóór 1 oktober 2009 met een alternatief plan te komen.Op 30 september bleken de maanden van overleg tussen de verschillende partijen geen gezamenlijk alternatief plan opgeleverd te hebben.De meningen zijn sterk verdeeld.De AVS heeft via een scholenpanel onderzocht hoe haar leden denken over de verhoging van de aow-leeftijd. De meningen van de 1.758 respondenten (1.371 schoolleiders, 137 adjunct-directeuren en 227 bovenschools managers) bleken behoorlijk verdeeld, maar over één ding was een meerderheid het eens: de pensioenleeftijd zou flexibel moeten zijn. Wie met 65 jaar met pensioen gaat, zou zijn volledige pensioen moeten krijgen. En langer doorwerken zou financieel voordeel moeten opleveren. Veel jongere respondenten en bovenschools managers vinden les- en leidinggeven op een school geen zwaar beroep (waarvoor een lagere aow-leeftijd zou moeten gelden). De ouderen (driekwart van de respondenten is 51 jaar of ouder) vinden dat de verhoging van de aow-leeftijd gefaseerd ingevoerd moet worden: vanaf 2011 ieder jaar een maand later recht op aow. Sommige respondenten tussen de vijftig en zestig jaar (ruim 11 procent) vinden dat hun werk onder de zware beroepen zou moeten vallen. Maar als de eindstreep in zicht is (61-plussers) vindt bijna niemand dat nog.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.