De kwaliteitskaarten van Inspectie doen geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Dat vinden de schoolleiders en bovenschools managers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die reageerden op een onderzoek naar Kwaliteitszorg en Inspectie. De AVS vroeg haar leden naar de werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs en naar hun mening over het plaatsen van de zogenaamde kwaliteitskaarten van scholen op internet.

Scholen verdeeld over inspectiebezoek

De kwaliteitskaarten van Inspectie doen geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Dat vinden de schoolleiders en bovenschools managers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die reageerden op een onderzoek naar Kwaliteitszorg en Inspectie. De afgelopen maanden belden veel leden deze vereniging met vragen en problemen rond de publicatie van de Kwaliteitskaarten op internet.
De AVS vroeg haar leden naar de werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs en naar hun mening over het plaatsen van de zogenaamde kwaliteitskaarten van scholen op internet. 446 directieleden en 67 bovenschools managers reageerden. De meningen lagen vaak ver uit elkaar.

Veel leden zijn boos over het plaatsen van een kwaliteitskaart van hun school op internet. De gehanteerde tweepuntsschaal (voldoende of onvoldoende) doet geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Ook hebben zij niet de mogelijkheid hun eigen reactie hieraan toe te voegen. Hoewel ouders informatie over de schoolkwaliteit op internet moeten kunnen vinden, is dat volgens de schoolleiders veel meer een taak van de school dan van de inspectie. Veel scholen reageren dus via hun eigen website op de Kwaliteitskaart van Inspectie. Ronduit schrijnend is het wanneer de kaarten niet worden bijgewerkt en scholen door de buitenwereld worden ‘afgerekend’ op verouderde informatie.

Inspecteren blijft mensenwerk

De tevredenheid van team en directie over het inspectiebezoek staat of valt volgens de scholen met de man of vrouw van de inspectie die het bezoek aflegt. Ook het onderzoek en de verslaglegging zelf lijken afhankelijk van de persoon van de inspecteur. Over de bezoeken zelf zijn scholen in het algemeen tevreden. Zij waren vooraf goed geïnformeerd en vinden de rapportage van de inspectie voldoende duidelijk en meestal terecht. Wel duurt het erg lang voor het rapport van de inspectie op school is.

Ook geeft de onderwijsinspectie volgens de schoolleiders te weinig aandacht aan het personeelsbeleid en de betrokkenheid van ouders op scholen en is er weinig oog voor het management en de omstandigheden waarin de school verkeert. Inspectie moet beter kijken naar de niet-cognitieve vakken, nieuwe vormen van leren, digitaal leren en de manier waarop een school het eigen onderwijskundige concept vormgeeft, aldus de respondenten. Tevéél let inspectie op de (opbrengsten) van cognitieve vakken, het leerlingvolgsysteem, de leerlingenzorg, de Cito-toetsen en ‘het papierwerk’. Scholen die de kwaliteitszorg al aardig op orde hebben zouden best wat minder aandacht mogen krijgen.

De vragenlijst én de resultaten heeft de AVS voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws